Woensdag 23 september 2020

 

Wijzigingen protocol en beslisboom.

Woensdag 6 mei 2020

 

Veelgestelde vragen en antwoorden over de situatie na 11 mei.

Woensdag 29 april 2020

 

Dit protocol is gebaseerd op het protocol opgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang, de Brancheorganisatie Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK, Voor Werkende Ouders en FNV in samenspraak met SZW. In dit protocol wordt ingegaan op een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne waar rekening mee gehouden moet worden als de gastouderopvang weer opengaat op 11 mei 2020. Vanaf deze datum mogen kinderen van 0 tot 12 jaar weer naar de gastouderopvang. De noodopvang blijft bestaan voor ouders in cruciale/vitale beroepen.

Woensdag 1 april 2020

 

De maatregelen met betrekking tot het sluiten van scholen en kinderopvang zijn verlengd tot 28 april. Dit kan voor ouders een behoorlijke uitdaging betekenen. Wij begrijpen dit. Toch willen we je vragen om de regels van de overheid met betrekking tot de opvang te blijven respecteren.

Dinsdag 17 maart 2020


Beste ouders en gastouders,

Middels deze mail willen we jullie weer even een update geven over de stand van zaken. Ten opzichte van de laatste mail die jullie van ons ontvangen hebben, is er niet veel veranderd, wel geeft de overheid steeds iets specifiekere informatie. Op deze pagina: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang kun je altijd de meest actuele vragen en antwoorden vinden. De informatie die wij met jullie delen, is altijd gebaseerd op de informatie van de rijksoverheid en RIVM.

De overheid geeft nu duidelijk aan dat de opvang die er is, noodopvang is. Het is de bedoeling dat ouders zelf opvang proberen te regelen (ook ouders met cruciale/vitale beroepen), maar als dat niet lukt staat de gastouder voor je klaar. Dit is dus nog iets strenger dan wij eerder met jullie hebben gecommuniceerd (zie deze pagina: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang).

De volgende vragen en antwoorden hebben we nog niet eerder gedeeld of worden nu uitgebreider beantwoord:

Bel of mail voor meer informatie
of als je een afspraak wilt maken.