17 maart - update gastouderopvang en het coronavirus
Onderwerp: update 17 maart - gastouderopvang en het coronavirus

Dinsdag 17 maart 2020

Beste ouders en gastouders,

Middels deze mail willen we jullie weer even een update geven over de stand van zaken. Ten opzichte van de laatste mail die jullie van ons ontvangen hebben, is er niet veel veranderd, wel geeft de overheid steeds iets specifiekere informatie. Op deze pagina: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang kun je altijd de meest actuele vragen en antwoorden vinden. De informatie die wij met jullie delen, is altijd gebaseerd op de informatie van de rijksoverheid en RIVM.

De overheid geeft nu duidelijk aan dat de opvang die er is, noodopvang is. Het is de bedoeling dat ouders zelf opvang proberen te regelen (ook ouders met cruciale/vitale beroepen), maar als dat niet lukt staat de gastouder voor je klaar. Dit is dus nog iets strenger dan wij eerder met jullie hebben gecommuniceerd (zie deze pagina: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang).

De volgende vragen en antwoorden hebben we nog niet eerder gedeeld of worden nu uitgebreider beantwoord:

Mag ik als zzp?er mijn kind naar de kinderopvang brengen?
We begrijpen de zorgen van zzp?ers. De opvang is nu alleen beschikbaar voor mensen met een cruciaal beroep. Dit betekent dat zzp?ers die een cruciaal beroep hebben een beroep kunnen doen op opvang. Voor de overige zzp?ers geldt dat zij zelf hun kinderen moeten opvangen. Helaas is de opvang nu niet voor iedereen beschikbaar. Er zijn door het kabinet keuzes gemaakt om in deze uitzonderlijke situatie de cruciale functies in onze maatschappij voor te laten gaan.

Mijn kind blijft vanaf 16 maart verplicht thuis, moet ik wel blijven betalen voor opvang?
Voor gastouderopvang geldt op dit moment hetzelfde als voor kinderdagopvang en buitenschoolse opvang:
Dus:
 • Betaal de gehele factuur voor opvang zoals je dat altijd doet.
 • Pas niets aan bij de Belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag, zo houd je je recht op kinderopvangtoeslag en wordt deze doorbetaald.
 • Je hoeft dus in principe geen wijzigingen door te geven of uw kinderopvang stop te zetten, tenzij bijvoorbeeld je inkomen wijzigt. Geef dit dan wel door aan de Belastingdienst.
 • Je behoudt dan ook je plek bij de gastouder wanneer deze weer regulier opengaat.
 • Een deel van de kosten die je maakt voor kinderopvang bestaat uit een eigen bijdrage. Ook deze eigen bijdrage voldoe je aan de kinderopvangorganisatie.
 • We begrijpen dat dit in deze tijden onzekerheid voor jullie kan opleveren. We krijgen hier ook veel vragen over. De overheid kijkt op dit moment naar manieren om dit achteraf te repareren en zullen hier zo snel mogelijk over communiceren.
Ik maak gebruik van flexibele gastouderopvang, moet ik blijven betalen voor opvang?
Mocht je per maand een verschillende hoeveelheid uren afnemen bij je gastouder, bijvoorbeeld omdat je onregelmatige diensten draait, ga dan uit van het aantal uren dat je normaliter deze maand afgenomen zou hebben. Je handelt alsof de gastouderopvang normaal door zou lopen. Dit geldt ook voor het doorgeven van wijzigingen aan de Belastingdienst.

Dit betekent dat je als gastouder gewoon de contracturen invoert, zoals je dit altijd doet.

Welke maatregelen moet ik als gastouder nemen?
 • Neem voor de kinderen die in verband met noodopvang nu komen, ook de gebruikelijke maatregelen om overdracht van griep en verkoudheid te voorkomen:
 • Zorg dat de kinderen en jijzelf regelmatig de handen wassen met water en zeep en afdrogen met een papieren handdoek
 • Leer kinderen dat ze hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes als je moet hoesten of niezen. En gooi ze direct weg
 • Geen handen schudden
 • De mails die wij sturen zijn ook allemaal terug te vinden in het ouderportaal of de app onder het kopje 'nieuws'.
Hierbij willen wij ook gebruik maken van de gelegenheid om onze waardering uit te spreken naar alle ouders met cruciale en vitale functies die hard aan het werk zijn om het coronavirus te bestrijden. Daarbij zijn wij ontzettend trots op onze gastouders die ook aan het werk zijn om hen hierin te ondersteunen. Dank jullie wel!

Mocht je vragen hebben over specifieke situaties, of kan jouw gastouder geen opvang verlenen, terwijl je wel noodopvang nodig hebt, neem dan contact met ons op!


16 maart - Veelgestelde vragen m.b.t. gastouderopvang en het coronavirus
Onderwerp: Veelgestelde vragen m.b.t. gastouderopvang en het coronavirus

Maandag 16 maart 2020

Beste ouders en gastouders,

We begrijpen dat er nog steeds veel vragen leven. Hierbij willen we jullie inlichten wat betreft de informatie die wij binnen hebben gekregen. Wij baseren deze informatie alleen op bronnen die betrouwbaar zijn (de informatie die de rijksoverheid geeft). Hierdoor worden nog niet alle specifieke vragen beantwoord.

We willen jullie vragen om zorgvuldig om te gaan met de maatregelen die genomen worden door de overheid. We moeten op dit moment met elkaar het algemene belang van de maatschappij voor ogen houden en samenwerken om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan.

Hieronder vind je vragen met daarbij antwoorden die gecommuniceerd zijn door de overheid.

Mag mijn kind naar de kinderopvang/gastouder?
De kinderopvang en gastouderopvang gaan dicht tot en met 6 april 2020. Kinderen van wie de ouders in cruciale beroepsgroepen werken, kunnen in principe op de eigen kinderopvang of bij de eigen gastouder terecht.

Wanneer werk ik in een cruciale beroepsgroep?
Een overzicht van cruciale beroepsgroepen, vindt u hier:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

Wat als ik in een cruciale beroepsgroep werk, maar mijn partner niet?
Als u uw kind thuis kunt opvangen, is het verzoek dit te doen. Als dit echt niet lukt, kunt u een beroep doen op de school of kinderopvang.

Ik ben alleenstaande ouder en werk in een cruciaal beroep, mag ik mijn kind naar de opvang brengen?
Ja, dat mag als de kinderen niet bij de andere ouder terecht kunnen.

Mijn kind blijft vanaf 16 maart verplicht thuis, moet ik wel blijven betalen voor opvang?
Ja, dus:
 • Betaal de factuur voor opvang zoals u dat altijd doet.
 • Pas niets aan bij de Belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag, zo houdt u uw recht op opvang en de toeslag en wordt deze doorbetaald.
 • U hoeft geen wijzigingen door te geven of uw kinderopvang stop te zetten.
 • Voor gastouders betekent dit dat zij de contracturen gewoon doorschrijven.
Ik ben zelfstandig ondernemer en heb geen inkomen meer, moet ik ook doorbetalen?
Ook als zelfstandig ondernemer moet je gewoon doorbetalen (zoals hierboven beschreven is). Als je geen inkomen meer hebt, kun je nog wel 3 maanden kinderopvangtoeslag ontvangen (zie deze pagina van de Belastingdienst). De belastingdienst vraagt of je dit wel even aan hen wilt doorgeven.
Voor zelfstandig ondernemers is er ook een calamiteitenfonds opgericht. Klik hier voor meer informatie.

Moet ik nog naar mijn werk als mijn kinderen niet meer naar de opvang kunnen?
Opvang is alleen beschikbaar voor kinderen met ouders in cruciale beroepsgroepen. Als u niet tot deze beroepsgroepen behoort. is het dringende advies om als het kan thuis te werken tot en met 6 april 2020.

Ik werk in een cruciale beroepsgroep en mijn kind gaat normaliter naar de kinderopvang, maar heeft nu milde gezondheidsklachten (niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten, verhoging tot 38 graden). Mag ik mijn kind toch brengen?
Nee, uw kind mag niet naar de opvang. Als de klachten verergeren neem dan telefonisch contact op met uw huisarts. Ik ben pedagogisch medewerker.

Wie bepaalt welke kinderen toegelaten worden tot school en kinderopvang?
Als kinderen thuis kunnen worden opgevangen, is het verzoek aan ouders om dit te doen. School en kinderopvang zijn nu bedoeld voor de opvang van kinderen van ouders die werken in cruciale beroepsgroepen.

Waar kan ik terecht voor vragen?
Kinderopvangorganisaties en ouders kunnen terecht op www.rijksoverheid.nl. Op deze website staat de meest actuele informatie. Daarnaast kun je terecht op www.veranderingenkinderopvang.nl. Het ministerie van SZW is in nauw contact met brancheorganisaties over de vragen die bij kinderopvangorganisaties leven.

We hopen dat deze vragen en antwoorden jullie meer duidelijkheid geven. Als er nieuwe informatie is, zullen we deze met jullie delen.

Indien je nog vragen hebt, zijn we bereikbaar.


15 maart - Gastouderopvang dicht behalve voor ouders met cruciale/vitale beroepen
Onderwerp: Gastouderopvang dicht behalve voor ouders met cruciale/vitale beroepen

Zondag 15 maart 2020

Beste ouders en gastouders,

De persconferentie vandaag om 17:30 uur heeft meer duidelijkheid gegeven over het open blijven of sluiten van de kinderopvang, waar gastouderopvang onder valt.

Voor welke kinderen moeten gastouders opvang blijven bieden?
De maatregelen die gecommuniceerd zijn, zijn tot 6 april 2020 als volgt: de gastouder sluit de gastouderopvang voor alle kinderen wiens ouders géén cruciaal beroep hebben of in de vitale processen werken. Alléén kinderen waarvan beide ouders een cruciaal beroep hebben of in vitale processen werken mogen opgevangen worden door de gastouder.
Hier kun je de lijst zien van de cruciale en vitale beroepen.

Wanneer moet je als gastouder de opvang sluiten?
Als je opvang biedt aan kinderen waarvan ouders geen cruciaal/vitaal beroep uitoefenen, sluit je de opvang.
Biedt je opvang aan ouders met een cruciaal/vitaal beroep, maar ben jij zelf of je huisgenoten (partner/kinderen) verkouden, dan kun je geen opvang bieden. De maatregel van afgelopen donderdag is nog steeds van kracht. Ouders kunnen reserveopvang bij de Herberg vragen.

Betalingen
Vooralsnog is het niet helder of ouders die hun kinderen niet naar de gastouder mogen brengen, moeten blijven doorbetalen voor de opvang en of de kinderopvangtoeslag doorloopt. Wij begrijpen dat dit ontzettend onzekere tijden zijn voor jullie. Onze branche is ermee bezig om de financiële gevolgen voor iedereen zoveel mogelijk te beperken. Zo heeft de Branche Vereniging Ondernemers Kinderopvang (BVOK) een voorstel gedaan om de betalingsverplichting van zowel ouders als de overheid (de kinderopvangtoeslag) te laten bestaan. Hierdoor worden gastouders dan dus ook gewoon uitbetaald. Het idee hierachter is dat ook ouders die thuis moeten blijven doorbetaald worden en dit voorstel dus alle belanghebbenden dient. Let op: dit is een voorstel en hier moet nog duidelijkheid over komen. (Zie Persbericht BVOK: https://drive.google.com/open?id=1Pb_wq55ElTF_NJMJ8j5RVgxoXqKvIp46).

Fysieke afspraken met De Herberg
We begrijpen goed dat de genoemde maatregelen problemen kunnen geven voor ouders die niet in de cruciale of vitale beroepen werken. Echter, onthoud dat de maatregelen het algemeen belang van de maatschappij op het oog hebben: we moeten er nu samen voor zorgen dat we de verspreiding van het Coronavirus tegengaan. Dit betekent ook dat we elkaar niet meer risico moeten laten lopen dan nodig. Hierom zullen wij als gastouderbureau onze fysieke afspraken zoals risico-inventarisaties, kennismakingsgesprekken en koppelingsgesprekken van de komende weken afzeggen. Telefonische evaluaties en gesprekken kunnen wel gewoon doorgaan.

We proberen de maatregelen die de overheid heeft genomen zo helder mogelijk naar jullie te communiceren, maar we begrijpen het als er onduidelijkheden blijven en als bovenstaande informatie vragen oproept. Neem contact met ons op als je met vragen zit, maar weet dat wij ook niet meer kunnen aangeven dan de overheid heeft gecommuniceerd op dit moment.

Als laatste willen we jullie oproepen om te (blijven) bidden voor elkaar, de overheid, ons land en de wereld. God is sterker dan het virus en bij Hem mogen we ons veilig weten.
 

Bel of mail voor meer informatie
of als je een afspraak wilt maken.