Bel of mail mij terug!

Uw verzoek wordt gestuurd naar Christelijke BSO Zwolle.

Christelijke BSO in Zwolle

Zwolle BSO Aquamarijn en BSO Smaragd

In Zwolle wordt op twee locaties buitenschoolse opvang aangeboden door De Herberg in samenwerking met scholen. 

 

BSO Aquamarijn

Als BSO van de Aquamarijn hebben we een eigen lokaal binnen de school. De andere ruimtes, die we delen met onderwijs, zijn zo ingericht dat we er ook als BSO gezellig kunnen zitten. Binnen het kindcentrum bieden wij opvang aan kinderen van 0-12 jaar. Op de BSO vangen we de kinderen op vanaf 4 jaar. Per dag bieden wij aan ongeveer 50 kinderen opvang. We doen dit in drie groepen:

 
x De Uilen - kinderen van groep 0, 1, 2
x De Olifanten - kinderen van groep 3
x De Firestones - kinderen van groep 4 en ouder
Onze pedagogisch medewerkers - Klik op de foto voor meer informatie
Buiten spelen 
In het middagprogramma zijn er vaste momenten ingepland dat wij buiten spelen. Wanneer we buiten spelen kunnen we gebruik maken van het schoolplein en de materialen. Wij merken dat het voor de kinderen heeriljk is dat zij spelen in een bekende omgeving. De afspraken en spelmogelijkheden zijn bekend. 
 
Christelijke identiteit 
Alle pedagogisch medewerkers staan wij achter de visie en werkwijze van De Herberg. We hebben hart voor kinderen. We willen ze de christelijke normen en waarden overdragen en Gods liefde laten ervaren. Met de kinderen wordt gebeden, we luisteren christelijke kindermuziek en we vieren de christelijke feesten. We hebben oog voor de natuur, omgeving en voor elkaar.
 
Samenwerking 
Doordat wij een integraal kindcentrum (IKC) zijn, werken wij veel samen met onderwijs en kinderdagopvang. Als IKC spreken wij dezelfde taal, dit biedt kinderen duidelijkheid en structuur. Doordat we nauw samenwerken is de overdracht tussen onderwijs en opvang goed. Ook bieden wij tijdens studiedagen en vrije dagen van het onderwijs opvang aan. 
 
Aandacht en plezier 
Naast onze kernwaarden en christelijke identiteit, staan aandacht en een veilige omgeving centraal. We bieden de kinderen een huiselijke sfeer en een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen. Samen met de kinderen maken we afspraken over hoe we met elkaar omgaan. We vinden het belangrijk dat de kinderen zich gezien weten en dat ze zichzelf kunnen zijn. We willen kinderen de ruimte bieden om mogelijkheden te ontdekken en creativiteit te ontwikkelen. 
 

BSO Smaragd

BSO Smaragd biedt in samenwerking met GBS Smaragd christelijke kinderopvang aan.
De BSO is gevestigd in één van de lokalen van de Opstandingskerk tegenover de school. Hier hebben wij een gezellige grote zithoek, een knutsel- en spelletjestafel en speelhoeken waar de kinderen zich kunnen vermaken met verschillende materialen. Kinderen krijgen bij ons de ruimte om zich te ontwikkelen, te ontspannen na een drukke schooldag en bovenal zijn of haar unieke zelf te zijn.
 
Spelen 
We maken gebruik van het schoolplein om buiten te spelen. Het plein is vertrouwd voor de kinderen en biedt een stimulerende omgeving, waarbinnen ze spelen, ontmoeten en zichzelf ontwikkelen. In de buurt van de BSO zijn veel groenvoorzieningen aanwezig waar we zo nu en dan met de kinderen een uitstapje naar maken.
 
Christelijke identiteit 
Alle pedagogisch medewerkers staan achter de visie en werkwijze van De Herberg. We hebben hart voor kinderen. We willen ze de christelijke normen en waarden overdragen en Gods liefde laten ervaren. Met de kinderen wordt gebeden, we luisteren christelijke kindermuziek en we vieren de christelijke feesten. We hebben oog voor de natuur, omgeving en voor elkaar.
 
Samenwerking 
We werken samen met GSB Smaragd. Net als school maken we gebruik van de kanjerregels en spreken we hierdoor dezelfde kanjertaal. Ook bieden we tijdens studiedagen van de leerkrachten opvang aan. Vanuit onze gedeelde christelijke identiteit vieren we samen de christelijke feesten.
 
Aandacht en plezier 
Naast onze kernwaarden en christelijke identiteit, vormen aandacht en plezier belangrijke uitgangspunten. Als BSO  Smaragd willen we een liefdevolle, veilige en uitdagende omgeving creëren voor de kinderen. We organiseren diverse activiteiten en leren de kinderen op een goede manier met elkaar omgaan en zorg voor elkaar te dragen. Huiselijkheid, gezelligheid en plezier staan voorop.
Pedagogisch medewerkers BSO Smaragd - Klik op de foto voor meer informatie

Meer informatie

BSO Aquamarijn

BSO Smaragd

 

Adres

  • BSO Aquamarijn
  • Turfmarkt 5
  • 8021 AA, Zwolle
  • BSO Smaragd
  • Esdoornstraat 25
  • 8021 WB, Zwolle

 

Belangrijke links

 Persoonlijk betrokken

Wij hopen dat kinderen in onze kindcentra de liefde van God leren kennen en dat zij ook zelf vanuit die Liefde willen leven. Wij verwachten van onze medewerkers daarom dat zij de christelijke identiteit onderschrijven, uitdragen en die Liefde voorleven. We geloven dat het een van de pijlers vormt voor de persoonlijke betrokkenheid die we nastreven.

 Pedagogische kwaliteit

Op onze kindcentra bieden we aandacht, regelmaat en plezier. Wij kiezen voor kleinere groepen dan wettelijk is vastgelegd, zodat kinderen veel individuele aandacht kunnen krijgen. We kiezen voor vaste eet- en drinkmomenten en voldoende afwisseling tussen rust en activiteit. Kinderen ervaren zo zorg en veiligheid waardoor ze zich vrij ontwikkelen.

 Professioneel kleinschalig

Omdat we onze kindcentra bewust in nauwe samenwerking met scholen organiseren, kiezen we bewust voor een doelgroep die bij de school betrokken is. Het is daarmee ook een keuze voor een relatief kleine opvanglocatie. De samenwerking met de school en binnen onze organisatie als geheel, maakt de opvang tegelijk toch zeer professioneel van opzet.

Bel of mail voor meer informatie
of als je een afspraak wilt maken.