Bel of mail mij terug!

Het verzoek wordt gestuurd naar het hoofdkantoor van Christelijke Kinderopvang De Herberg.

Christelijk gastouderbureau Zwolle - Oost-Salland

Onze eigen kinderen hebben een fijne plek bij een christelijke gastouder en dat gun ik andere ouders ook. Het is belangrijk dat kinderen goed opgevangen worden als wij, de ouders, aan het werk zijn. Ook vinden mijn man en ik het belangrijk dat de kinderen ook tijdens de opvang in een christelijke omgeving opgroeien.

In mijn werk in de regio Zwolle - Oost-Salland heb ik veel gesprekken met ouders en gastouders en dat geeft me veel voldoening. Ik kan ze laten zien wat de mogelijkheden zijn om uiteindelijk een goede match te vinden tussen gastouder en ouder en kinderen.

Vanuit mijn studie maatschappelijk werk en dienstverlening leerde ik over de ontwikkeling van mensen en hun behoefte. Maar ook heel praktisch leerde ik organiseren en het uitzoeken van wet- en regelgeving. Ervaring en kennis die me nu heel goed van pas komen. Het aanbieden van christelijke gastouderopvang spreekt mijn overtuiging aan, maar het vraagt ook om praktisch inzicht en handelen.


 
Wilma Binnendijk
Wilma Binnendijk


Lees meer
 Persoonlijk betrokken

We staan in nauwe verbinding met de gastouder. We hebben veel contact en bezoeken hen ook regelmatig. Dan bespreken we de ontwikkeling van de kinderen, geven advies over omgaan met verschillende leeftijden in groepen en de inzet van spel en speelgoed. Onze bemiddelingsmedewerkers wonen in de regio en zijn lokaal actief en betrokken.

 Pedagogische kwaliteit

Elke regionale vestiging van ons gastouderbureau heeft een pedagogisch opgeleide professional die de bemiddeling en begeleiding van gastouders verzorgt. Door hun lokale en regionale aanwezigheid begrijpen ze de verschillende behoeften die er kunnen leven. Zowel van henzelf als van de gastouders vragen wij dat ze christen zijn.

 Professioneel kleinschalig

Christelijke kinderopvang De Herberg is ooit begonnen vanuit een persoonlijke wens voor kleinschalige, christelijke kinderopvang in de buurt. Gastouderopvang biedt daarvoor veel mogelijkheden. Sindsdien is De Herberg snel gegroeid. De ervaring die we sinds 2006 opdoen, maakt ons een professionele organisatie met kleinschalige kinderopvang.

Waarschijnlijk ben je op zoek naar een gastouder in Zwolle - Oost-Salland. We beschikken over een groot netwerk van christelijke gastouders. Vanuit onze jarenlange ervaring met kleinschalige gastouderopvang willen we ook jullie kind een geborgen plek bieden.
 

Wat we doen

Het vinden van een passende gastouder in Zwolle - Oost-Salland is ons dagelijks werk.
 • We verzorgen ook de koppeling met de door jou gevonden christelijke gastouder
 • We bieden begeleiding aan de gastouder bij de zorg voor jouw kind
 • We bieden opvang vanuit onze persoonlijke betrokkenheid 
 • We zijn er voor kinderen van 0-12 jaar
 

Je eerste kindje

De kans is groot dat je in verwachting bent van een eerste kindje. De meeste ouders zoeken juist dan naar een gastouder via ons gastouderbureau in Zwolle - Oost-Salland. Het idee dat je jouw kindje straks naar de opvang brengt, is soms best spannend. We investeren daarom extra tijd in de eerste intake van aanstaande ouders. Maar we krijgen ook ouders die juist bij een tweede of derde kindje bij ons aankloppen. Omdat ze net verhuisd zijn of de manier ze aanspreekt waarop we ons werk doen.

 

Hoe wij werken

 • Vanuit een pedagogische visie
 • Regelmatig bezoeken we gastouders
 • We kijken naar en spreken over de ontwikkeling van kinderen
 • Samen met de gastouder zoeken we naar een goed aanbod van spelvormen en speelgoed
 • We controleren of de omgeving en het huis veilig zijn
 • We zorgen voor de financiële administratie
 

Begeleiding gastouders

We vinden de relatie met de gastouder heel belangrijk en ook dat zij zich kunnen blijven ontwikkelen. Daarom organiseren we allerlei activiteiten, waar iedereen ervaringen kan uitwisselen en contact kan leggen. We organiseren:

 • Thema-avonden
 • Opleidingen
 • EHBO-(herhalings)cursussen
 • Op de thema-avonden zijn vraagouders en gastouders welkom!

 

Waarom De Herberg

Onze gastouders werken vanuit een christelijke bevlogenheid. We streven naar een geborgen plek voor kinderen, zodat we ook op die manier kunnen bijdragen aan een christelijke opvoeding. Onze gastouders in Zwolle - Oost-Salland leven de christelijke normen en waarden voor en ze dragen deze uit. In de dagelijkse praktijk betekent dit ook het vieren van christelijke feestdagen bij de gastouders thuis, Bijbellezen en bidden.

 

Als je meer wilt weten, neem gerust contact op met ons christelijke gastouderbureau Zwolle - Oost-Salland via e-mail: wilmabinnendijk@christelijkekinderopvang.nl en telefoon: 06-40688115.

 

Bel of mail voor meer informatie
of als je een afspraak wilt maken.