Een veilig tweede thuis voor kinderen: bij de gastouder

Home | Een veilig tweede thuis voor kinderen: bij de gastouder

Bijna 80% van de ouders met minderjarige kinderen, werkt beiden (Nederlands Jeugdinstituut, 2019). Wanneer je als ouder aan het werk bent, wil je natuurlijk dat jouw kind op een plek is waar het ook veilig kan opgroeien en ontwikkelen. Twee belangrijke waarden voor het veilig opgroeien van een kind zijn continuïteit en betrouwbaarheid


Continuïteit zorgt voor veilige hechting

De eerste vier levensjaren zijn de jaren waarin een kind leert om zich te hechten. In de regel kan een kind zich slechts aan een paar personen goed hechten. In eerste instantie zijn dit natuurlijk de ouders, maar werkende ouders kunnen niet 24/7 bij hun kindje zijn. Kinderopvang is daarom voor veel kinderen ook een plek waar ze zich begeven.

De continuïteit van onder andere vaste verzorgers en een bepaalde regelmaat in de week geven een kind de veiligheid die het nodig heeft. Deze emotionele veiligheid is de basis voor een goede hechting. Kinderen die zich goed hechten, ontwikkelen zich tot stabiele volwassenen. 


Een betrouwbare omgeving is belangrijk voor de ontwikkeling

Een kind ontwikkelt zich door aangeboren aanleg, maar ook door wat hij in zijn omgeving meemaakt. Een belangrijk deel van de ontwikkeling wordt mede bepaald door de verschillende plekken waar kinderen komen. Kinderen die zich veilig voelen, durven zich te ontwikkelen. Een herkenbare omgeving en personen waaraan kinderen gehecht zijn, bieden deze veiligheid. 


Gastouderopvang

Gastouderopvang is een vorm van kinderopvang die is gegrond op deze basisprincipes: continuïteit en betrouwbaarheid. Een gastouder vangt een aantal kinderen op in haar eigen huis of in het huis van de ouders. De gastouder heeft dezelfde waarden en normen en helpt ouders om datgene wat zij thuis willen meegeven aan hun kinderen, ook in een opvangomgeving tot uiting te laten komen. Er is dus sprake van continuïteit en betrouwbaarheid doordat het kind altijd wordt opgevangen door dezelfde persoon. Ook zijn, naast deze persoon, de plaats, activiteiten en het ritme in de week herkenbaar voor het kind. Hierdoor voelt een kind zich veilig en kan het zich goed hechten. Zo draagt een gastouder dus bij aan een goede ontwikkeling en veilig opgroeien van het kind.


Christelijk Gastouderbureau De Herberg

Erkende gastouders zijn aangesloten bij een gastouderbureau. De Herberg is een Christelijk Gastouderbureau met gastouders door heel Nederland. De gastouders die bij De Herberg zijn aangesloten, zijn bekwaam en gemotiveerd om kinderen de emotionele veiligheid te bieden die ze nodig hebben om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.

De missie van De Herberg is om naast het bieden van kwalitatief goede en veilige opvang ook een bijdrage te leveren aan de christelijke opvoeding van kinderen in Nederland. Bij De Herberg zijn daarom alleen maar gastouders aangesloten die het belangrijk vinden om Gods liefde door te geven aan kinderen en het christelijk geloof een plek geven in hun opvang.

Heb jij ook het verlangen om kinderen een veilig tweede thuis te bieden? Kun jij een band opbouwen met kinderen en lukt het jou om regelmaat te creëren voor hen?

Neem eens contact met ons op om de mogelijkheden met betrekking tot het gastouderschap te bespreken!