Woensdag 1 april 2020

 

De maatregelen met betrekking tot het sluiten van scholen en kinderopvang zijn verlengd tot 28 april. Dit kan voor ouders een behoorlijke uitdaging betekenen. Wij begrijpen dit. Toch willen we je vragen om de regels van de overheid met betrekking tot de opvang te blijven respecteren.

 

Een gastouder mag opvang bieden wanneer:

  • Beide ouders, of één van beide ouders, een cruciaal/vitaal beroep heeft (zie lijst met cruciale beroepen) en

  • ouders het zelf hebben geprobeerd op te lossen, maar dit lukt niet en/of

  • ouders een deel van de opvang zelf kunnen oplossen, maar dit voor een ander deel niet voor elkaar krijgen. 

Probeer zoveel mogelijk te voorkomen (indien mogelijk!), dat er grote groepen kinderen tegelijk worden opgevangen of meerdere gezinnen tegelijk. Wees creatief om samen met ouders tot een werkbare oplossing te komen, waarin ieder gezin bijv. een dag kan afnemen en het risico wordt gespreid (advies Herberg).

 

Een gastouder mag geen opvang verlenen wanneer:

  • een kind verkouden is, niest, een loopneus en/of koorts heeft

  • één van de leden van het gezin van het gastkind koorts en/of benauwdheidsklachten heeft. Dan moeten namelijk alle familieleden binnen blijven en mag het kind dus geen gebruik maken van de opvang

  • de gastouder en/of één van diens huisgenoten milde klachten (niezen, keelpijn of een loopneus, licht hoesten) of koorts heeft

  • de gastouder, een huisgenoot of eigen kind tot de risicogroep behoort. Het RIVM adviseert dan namelijk zoveel mogelijk contact met andere mensen te vermijden.

  • Ouders beiden geen cruciaal/vitaal beroep hebben

Bel of mail voor meer informatie
of als je een afspraak wilt maken.