Woensdag 6 mei 2020

 

Veelgestelde vragen en antwoorden over de situatie na 11 mei.

 

Vergoeding

 

1. De kinderopvang is tot 11 mei dicht, blijven ouders ook na 11 mei de vergoeding ontvangen voor de eigen bijdrage? 
Ja. De vergoeding gaat door zolang de gedeeltelijke openstelling van basisscholen en BSO voortduurt. Dit betekent dat de rijksoverheid de eigen bijdrage voor kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang tot de maximum uurprijs ook na 11 mei nog blijft vergoeden aan ouders. Blijf de factuur van de kinder- en gastouderopvang betalen. Zo bent je zeker van de vertrouwde plek op de kinderopvang en blijft je kinderopvangtoeslag ontvangen.
 
2. Voor wie is de vergoeding bedoeld?  
Alle ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen, komen in aanmerking voor de vergoeding die uitbetaald wordt door de Rijksoverheid. Daarbij gaat het zowel om ouders die geen gebruik maken van de noodopvang als ouders met een cruciaal beroep die hun kinderen wel naar de noodopvang brengen (noodopvang is hierbij opvang bovenop de gebruikelijke uren). Aan het gebruik van noodopvang zijn namelijk geen kosten verbonden.
 
3. Krijgen ook ouders die weer gewoon gebruik maken van de gastouderopvang vanaf 11 mei 2020 de vergoeding voor de eigen bijdrage?
Ja, de vergoeding voor de eigen bijdrage gaat door zolang de gedeeltelijke openstelling van basisscholen en BSO duurt en geldt voor alle ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen op peildatum 6 april 2020, mits de ouders de volledige facturen doorbetalen. De ouders worden door de rijksoverheid gecompenseerd voor hun eigen bijdrage tot de maximum uurprijs voor de gastouderopvang van € 6,27.
 
De compensatie van de eigen bijdrage van ouders boven het maximum uurtarief door gastouder en gastouderbureau vervalt. De gastouderopvang gaat immers in zijn geheel weer open.
 
 

Ziekte/klachten gastouder of kind

 

4. Worden gastouders doorbetaald als de opvang moet stoppen door ziekte of omdat de gastouder of huisgenoot tot een risicogroep behoort?
In principe niet. De normale contractafspraken gelden weer, waardoor de ouder niet hoeft door te betalen, als de gastouder niet beschikbaar is.
 
Echter, wanneer ouders geen gebruik maken van vervangende opvang, kunnen ze ervoor kiezen om de vaste gastouder door te blijven betalen, zodat haar inkomsten niet geheel wegvallen. De vergoeding van de eigen bijdrage (tot een max. uurtarief van €6,27) van ouders loopt namelijk door zolang de gedeeltelijke openstelling van de basisscholen en BSO duurt.
 
Een gastouder aan huis die werkt met een contract dat valt onder de Regeling Dienstverlening Aan Huis en geen opvang aan kan bieden doordat zij zelf ziek is, heeft recht op zes weken doorbetaling (met inachtneming van twee wachtdagen), conform de regeling Dienstverlening Aan Huis.
 
5. Wat kunnen gastouders doen als hun inkomsten wegvallen omdat ze de opvang moeten stoppen of niet aan kunnen bieden?
Wanneer je zelfstandig ondernemer bent (en dus een KvK-nummer hebt), kun je mogelijk aanspraak maken op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Als freelancer (gastouder zonder KvK-nummer) zijn er op dit moment geen mogelijkheden tot compensatie. Stichting Nysa (de brancheorganisatie voor gastouders) is ermee bezig om te kijken of hier ook iets voor geregeld kan worden. Zie deze webpagina.
 
6. Mijn gastouder mag niet opvangen in verband met ziekte van haarzelf of één  van haar huisgenoten, moet ik haar wel betalen?
Bij ziekte gelden in deze situatie de regels die normaliter gelden, ook al moet de gastouder haar opvang sneller sluiten dan ze normaal zou doen. Mogelijk zou de gastouder zich normaal niet ziekmelden met een verkoudheid, in dit geval moet dit wel. Als ouder kun je contact opnemen met ons voor vervangende opvang. De vervangende gastouder mag de uren schrijven. Voor meer informatie: zie punt 4.
 
7. Mijn kind mag niet naar de opvang in verband met klachten / Ik wil mijn kind liever niet naar de opvang brengen in de huidige situatie, moet ik nu wel betalen?
Omdat de vergoeding van de eigen bijdrage van ouders doorloopt zolang de gedeeltelijke openstelling van de basisscholen en BSO duurt, wordt ouders gevraagd hun facturen door te betalen, ook al maken ze geen gebruik van de opvang. De ouders behouden hiermee hun plek.
 
 

Extra opvanguren en noodopvang

 
8. Als ouders (zonder cruciaal/vitaal beroep) meer opvanguren wensen af te nemen dan regulier afgesproken is, kan dit dan en zo ja kunnen er dan extra uren in rekening worden gebracht?
Ja, dit is mogelijk indien de gastouder er ruimte voor heeft. Ze moet rekening houden met het maximale kindaantal en de samenstelling van de bezetting. De extra uren kan de gastouder in rekening brengen bij de vraagouders (let op dat er niet meer uren afgenomen worden dan het maximaal aantal uren waarvoor kinderopvangtoeslag verkregen kan worden). Leg deze tijdelijke uitbreiding van het contract wel schriftelijk vast, bijvoorbeeld per mail (neem hierin De Herberg mee). Noem hierin ook de periode waarvoor de uitbreiding geldt. In het geval van een tijdelijke uitbreiding kunnen/hoeven de ouders geen aanpassingen te doen in hun aanvraag voor kinderopvangtoeslag.
 
Let wel: De vergoeding voor ouders van de eigen bijdrage wordt berekend op basis van de gegevens op de peildatum 6 april 2020. De extra afgenomen uren zullen dus niet worden vergoed door de overheid.
 
Indien de aanpassing voor langere tijd geldt, kan ook gekozen worden voor contractuitbreiding volgens de gebruikelijke weg. Dit betekent dat de ouders hun kinderopvangtoeslagaanvraag kunnen aanpassen.
 
9. (Eén van) beide ouders heeft/hebben een cruciaal beroep en hebben daardoor extra opvanguren nodig, moeten zij deze betalen?
Als de ouder werkzaam is in een cruciaal beroep dan kunnen er geen extra uren in rekening worden gebracht. Dit geldt nog steeds als noodopvang en dit is en blijft gratis. Ouders moeten dus in overleg met de gastouder beslissen of noodopvang mogelijk is bij haar. 
 
10. Als er meer vraag naar dan plek is voor noodopvang, hoe kan de gastouder dan kiezen wie ze wel en niet een plek biedt?
Noodopvang kan worden geboden, mits de voorgeschreven groepsgrootte en -samenstelling aan de eisen blijven voldoen. De groep reguliere kinderen wordt als eerste een opvangplek geboden. Wanneer er op deze momenten ook noodopvang voor kinderen van ouders met cruciale beroepen kan worden geboden, dan gaan kinderen van ouders die beiden een cruciaal beroep hebben voor op kinderen van ouders waarvan er één een cruciaal beroep heeft.
 
Als er geen noodopvang aangeboden kan worden door een gastouder, kan met het gastouderbureau worden bekeken of er alternatieven zijn. 
 
 

Voor-, tussen- en naschoolse opvang

 
11. Hoe zit het vanaf 11 mei met de voor-, tussen en naschoolse opvang?
Wij adviseren de gastouder contact op te nemen met de ouders om te inventariseren wanneer de kinderen naar school gaan en om te zien of dit overeenkomt met de vaste uren die de kinderen normaal gesproken komen. Wijken de schooldagen af van de dagen van de reguliere opvang, kijk dan of deze standaard uren verschoven kunnen worden naar de dagen dat de school open is. Hou hierbij wel rekening met het maximum kindaantal en de samenstelling van de bezetting. Is verschuiving niet mogelijk dan zal er in overleg met ouders en het gastouderbureau gezocht dienen te worden naar een andere oplossing.
 
12. Mag een ouder extra uren afnemen bij de gastouder voor een kind wat normaal alleen BSO heeft, omdat hij/zij nog niet alle dagen naar school gaat?
Ja dit mag. Wanneer geen van beide ouders werkzaam is in een cruciaal/vitaal beroep, mag de gastouder de uren schrijven (zie ook vraag 8). Let op dat het maximum aantal uren dat vergoed wordt door de kinderopvangtoeslag niet overschreden wordt. Voor BSO is dit 70% van het aantal uren van de minst werkende ouder. Wanneer (één van) beide ouders wel werkzaam is/zijn in een cruciaal/vitaal beroep, valt de opvang onder noodopvang. Deze opvang wordt kosteloos verleend door de gastouder (in overleg). Een voorbeeld hierbij:
 
Jonathan is 6 jaar en gaat normaliter op dinsdag van 7:30 - 8:30; 12:00 - 13:00 en van 15:00 - 17:00 uur naar de gastouder. Jonathan mag niet naar school op dinsdag, maar ouders moeten wel werken (één van beide ouders heeft een cruciaal beroep). Wanneer de ouders zelf geen opvang voor Jonathan kunnen regelen, dan mogen ze de gastouder om noodopvang vragen. Echter, de gastouder mag de uren waarop Jonathan normaliter niet komt, niet als betaalde uren schrijven. Mocht de gastouder de opvang kosteloos willen aanbieden, dan betekent dit dat zij in de maandstaat de normale uren (7:30 - 8:30; 12:00 - 13:00; 15:00 - 17:00 uur) invult. De extra uren 8:30-12:00 en 13:00 - 15:00 uur, voert zij in als noodopvang, waarvoor de ouders niet hoeven te betalen en zij niks uitbetaald krijgt.
 
13. De eigen kinderen van de gastouder mogen nog niet naar school op haar opvangdag(en), maar de gastkinderen (die altijd komen als de eigen kinderen op school zitten) komen wel weer vanaf 11 mei. Hierdoor overschrijdt zij het kindaantal. Is dat toegestaan?
Nee dit is niet toegestaan. De gastouder zal moeten zoeken naar een oplossing waarbij de kinderen er niet allemaal tegelijk zijn. Kijk bijvoorbeeld eens samen met de ouders of een andere opvangdag mogelijk is (waarop de eigen kinderen wel op school zitten) of dat de eigen kinderen gebruik kunnen maken van noodopvang op school. Je hebt als gastouder een cruciaal beroep dus dit zou mogen.
 

 

Testen coronavirus

 
14. Kan ik mij als gastouder laten testen op het coronavirus?
Gastouders die 24 uur klachten hebben die duiden op een Covid-19-besmetting (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts), krijgen vanaf 6 mei de mogelijkheid om zich te laten testen op het virus. Gastouders kunnen hiervoor contact opnemen met de GGD.
 
De GGD bepaalt of testen zinvol is, op basis van de richtlijnen van het RIVM. Bij een negatieve testuitslag kan de gastouder weer aan het werk.
 
Voor het juiste telefoonnummer: klik hier om te zien onder welke GGD je valt.
 

Bel of mail voor meer informatie
of als je een afspraak wilt maken.