Dinsdag 17 maart 2020


Beste ouders en gastouders,

Middels deze mail willen we jullie weer even een update geven over de stand van zaken. Ten opzichte van de laatste mail die jullie van ons ontvangen hebben, is er niet veel veranderd, wel geeft de overheid steeds iets specifiekere informatie. Op deze pagina: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang kun je altijd de meest actuele vragen en antwoorden vinden. De informatie die wij met jullie delen, is altijd gebaseerd op de informatie van de rijksoverheid en RIVM.

De overheid geeft nu duidelijk aan dat de opvang die er is, noodopvang is. Het is de bedoeling dat ouders zelf opvang proberen te regelen (ook ouders met cruciale/vitale beroepen), maar als dat niet lukt staat de gastouder voor je klaar. Dit is dus nog iets strenger dan wij eerder met jullie hebben gecommuniceerd (zie deze pagina: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang).

De volgende vragen en antwoorden hebben we nog niet eerder gedeeld of worden nu uitgebreider beantwoord:

 

Mag ik als zzp?er mijn kind naar de kinderopvang brengen?
We begrijpen de zorgen van zzp?ers. De opvang is nu alleen beschikbaar voor mensen met een cruciaal beroep. Dit betekent dat zzp?ers die een cruciaal beroep hebben een beroep kunnen doen op opvang. Voor de overige zzp?ers geldt dat zij zelf hun kinderen moeten opvangen. Helaas is de opvang nu niet voor iedereen beschikbaar. Er zijn door het kabinet keuzes gemaakt om in deze uitzonderlijke situatie de cruciale functies in onze maatschappij voor te laten gaan.

Mijn kind blijft vanaf 16 maart verplicht thuis, moet ik wel blijven betalen voor opvang?
Voor gastouderopvang geldt op dit moment hetzelfde als voor kinderdagopvang en buitenschoolse opvang:
Dus:

 • Betaal de gehele factuur voor opvang zoals je dat altijd doet.
 • Pas niets aan bij de Belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag, zo houd je je recht op kinderopvangtoeslag en wordt deze doorbetaald.
 • Je hoeft dus in principe geen wijzigingen door te geven of uw kinderopvang stop te zetten, tenzij bijvoorbeeld je inkomen wijzigt. Geef dit dan wel door aan de Belastingdienst.
 • Je behoudt dan ook je plek bij de gastouder wanneer deze weer regulier opengaat.
 • Een deel van de kosten die je maakt voor kinderopvang bestaat uit een eigen bijdrage. Ook deze eigen bijdrage voldoe je aan de kinderopvangorganisatie.
 • We begrijpen dat dit in deze tijden onzekerheid voor jullie kan opleveren. We krijgen hier ook veel vragen over. De overheid kijkt op dit moment naar manieren om dit achteraf te repareren en zullen hier zo snel mogelijk over communiceren.

Ik maak gebruik van flexibele gastouderopvang, moet ik blijven betalen voor opvang?
Mocht je per maand een verschillende hoeveelheid uren afnemen bij je gastouder, bijvoorbeeld omdat je onregelmatige diensten draait, ga dan uit van het aantal uren dat je normaliter deze maand afgenomen zou hebben. Je handelt alsof de gastouderopvang normaal door zou lopen. Dit geldt ook voor het doorgeven van wijzigingen aan de Belastingdienst.

Dit betekent dat je als gastouder gewoon de contracturen invoert, zoals je dit altijd doet.

Welke maatregelen moet ik als gastouder nemen?


 • Neem voor de kinderen die in verband met noodopvang nu komen, ook de gebruikelijke maatregelen om overdracht van griep en verkoudheid te voorkomen:
 • Zorg dat de kinderen en jijzelf regelmatig de handen wassen met water en zeep en afdrogen met een papieren handdoek
 • Leer kinderen dat ze hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes als je moet hoesten of niezen. En gooi ze direct weg
 • Geen handen schudden
 • De mails die wij sturen zijn ook allemaal terug te vinden in het ouderportaal of de app onder het kopje 'nieuws'.

Hierbij willen wij ook gebruik maken van de gelegenheid om onze waardering uit te spreken naar alle ouders met cruciale en vitale functies die hard aan het werk zijn om het coronavirus te bestrijden. Daarbij zijn wij ontzettend trots op onze gastouders die ook aan het werk zijn om hen hierin te ondersteunen. Dank jullie wel!

Mocht je vragen hebben over specifieke situaties, of kan jouw gastouder geen opvang verlenen, terwijl je wel noodopvang nodig hebt, neem dan contact met ons op!

Bel of mail voor meer informatie
of als je een afspraak wilt maken.