In onze kindcentra bieden we verschillende vormen van opvang aan zoals kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en peuterplusgroepen. Het verschilt per locatie of al deze opvangvormen mogelijk zijn. Ook zijn de tarieven niet overal hetzelfde. Kijk daarom bij de specifieke vestigingen verder. Onderaan elke pagina vind je een link naar de tarieven voor die locatie.

Bel of mail voor meer informatie
of als je een afspraak wilt maken.