Onze gastouders werken volgens onze christelijke, pedagogische visie. Het pedagogische doel van De Herberg is dat kinderen zich in een vertrouwde omgeving, op hun eigen passende manier, zo optimaal mogelijk kunnen ontplooien. Zodat ze opgroeien tot zelfstandige en evenwichtige personen die respect hebben voor zichzelf en voor anderen. We gaan ervan uit dat ieder kind de behoefte heeft zich te ontwikkelen, ieder op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo, afhankelijk van aanleg en temperament.
 

Basisprincipes

Christelijke kinderopvangorganisatie De Herberg vindt het in de eerste plaats belangrijk om kwalitatief goede kinderopvang te realiseren. De Herberg hanteert vervolgens een christelijke visie op kinderen en kinderopvang. In deze visie gaan we uit van de volgende vier basisprincipes:

 
  • Elk kind is waardevol
  • Elk kind is uniek
  • Elk kind heeft talenten
  • Elk kind heeft anderen nodig om zich te ontwikkelen

 

Omgeving en aanleg

Door vanuit deze gedachten te handelen, wordt het welzijn van elk kind gestimuleerd en kan ieder kind tot zijn recht komen en zich ontwikkelen tot een zichzelf en zijn omgeving respecterend mens. Een kind ontwikkelt zich door aangeboren aanleg, maar ook door wat hij in zijn omgeving meemaakt. Gastouders vormen een deel van deze omgevingsontwikkeling. Daarom is het belangrijk dat het kind zich bij hen veilig en vertrouwd voelt.

 

Kwaliteit in de gastouderopvang

De gastouder wordt betaald via De Herberg en wij dragen ook zorg voor de kwaliteit van de opvang. Dit houdt concreet in dat wordt voldaan aan de kwaliteitsregels van de wet en dat wij het huis waar de opvang plaatsvindt jaarlijks nakijken op veiligheid en een gezonde leefomgeving voor kinderen. Ouders worden schriftelijk op de hoogte gehouden van de risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid. Indien nodig maken we met de gastouder een actieplan om de risico’s op ongelukken en ziekte verder te verkleinen. Lees hier welke criteria wij hanteren voor gastouders.
 

Bel of mail voor meer informatie
of als je een afspraak wilt maken.