Met onze christelijke kinderopvang willen we voorzien in de praktische behoefte van ouders om met een gerust hart aan het werk te kunnen of te kunnen studeren in de wetenschap dat hun kind of kinderen op een goede plek worden opgevangen. Het biedt vaders en moeders de kans zich te ontwikkelen en maatschappelijk in te zetten. Het organiseren van kinderopvang biedt ook de mogelijkheid elk kind in Nederland iets mee te geven van een christelijke levensvisie en het voorleven daarvan.

Waarom Christelijk?

We geloven dat Gods liefde voor alle mensen is. We vinden bij Hem inspiratie om op een persoonlijk betrokken manier als professionals kinderopvang te bieden van hoge kwaliteit. Ook in de dienstverlening richting ouders en gastouders willen we deze kwaliteit bieden. We merken dat christelijke en niet-christelijke ouders dit waarderen. Wij hopen vanuit dat vertrouwen kinderen iets te kunnen laten zien van de liefde van God, opdat zij later zelf nieuwsgierig worden naar Hem en ook vanuit Gods liefde willen leven. Wij verwachten van onze gastouders daarom dat zij de christelijke identiteit onderschrijven en uitdragen.


Waardering

Kinderopvang wordt in hoofdzaak aangeboden door vrouwen. De Herberg wil met de organisatie van kinderopvang ook meer waardering creƫren voor de vrouwen die de kinderopvang op professionele wijze uitvoeren. Met name waar het gaat om vrouwen die als gastouders werken, omdat juist daar de waardering in het recente verleden tekortschoot. Gelukkig zien we dat hier steeds meer verandering in komt. We geloven daar met De Herberg ook een bijdrage aan te hebben geleverd en dat zullen we blijven doen.


Bel of mail voor meer informatie
of als je een afspraak wilt maken.