Christelijke kinderopvang De Herberg is in 2006 opgericht. Sinds die tijd is de organisatie uitgegroeid naar dertien vestigingen voor gastouderopvang, verspreid over een groot deel van Nederland. Daarnaast bieden we in vijf plaatsen opvang in kinderdagverblijven in samenwerking met scholen.
 
  • Circa 300 aangesloten gastouders
  • Circa 900 kinderen in de opvang
  • Circa 600 ouders die kiezen voor onze kinderopvang
  • Reeds vele duizenden kinderen opvang geboden

Oprichtster

De Herberg werd opgericht door Trudy van Pijkeren, afgestudeerd als orthopedagoog aan de Radboud Universiteit Nijmegen en moeder van drie kinderen. Toen zij en haar gezin in Arnhem kleinschalige, christelijke opvang zochten, bleek zoiets niet te bestaan. Ze besloot daarop zelf deze opvang te gaan organiseren. Zonder het in 2006 te beseffen, was daarmee het eerste landelijke christelijke gastouderbureau van Nederland geboren. Aangezien ouders om praktische en inhoudelijke redenen soms ook voorkeur hebben voor opvang in kinderdagverblijven, ook wel kindercentra genoemd, werd ook deze vorm van opvang aangeboden sinds 2008.

 

Kantoor aan huis

De aansturing van al deze opvangvormen gebeurde met enkele medewerkers vanuit een omgebouwde garage aan huis in een Arnhemse nieuwbouwwijk. Toen De Herberg te groot werd, werd in 2010 plek gevonden in een bedrijfsverzamelgebouw in Arnhem, waar De Herberg nog altijd is gevestigd. Beleidsvorming en de administratie worden daarbij vanuit het hoofdkantoor in Arnhem georganiseerd. Nog altijd beslaat de gastouderopvang het grootste deel van het werk. Natuurlijk vormt bemiddeling naar gastouders en de begeleiding van gastouders voor de bemiddelingsmedewerkers in de dagelijkse praktijk het leeuwendeel van het werk. Maar minstens zo belangrijk voor een goede opvangorganisatie is ook de administratie. Vanuit De Herberg wordt daar fulltime aandacht aan besteed.

 

Continue groei en ontwikkeling

Sinds 2006 is de kinderopvang enorm veranderd. De verschillende financieringsconstructies vanuit de overheid wijzigden inhoudelijk, maar ook financieel. Ook is het aanzien van gastouderopvang eerst gedaald en nu weer gestegen. Daarnaast speelt het economisch tij de sector parten. Temidden van deze turbulente ontwikkelingen is De Herberg altijd blijven groeien door focus te houden op de christelijke visie en te werken vanuit de kernwaarden professioneel kleinschalig, persoonlijk betrokken en pedagogische kwaliteit. 

Christelijke levensvisie

Christelijke kinderopvangorganisatie De Herberg hoopt daarmee nog vele jaren een bijdrage te leveren aan de professionalisering van kinderopvang in Nederland als geheel en het uitdragen van een christelijke levensvisie in het bijzonder.

Bel of mail voor meer informatie
of als je een afspraak wilt maken.