Christelijke kinderopvang De Herberg is in 2006 opgericht. Sinds die tijd is de organisatie uitgegroeid naar dertien vestigingen voor gastouderopvang, verspreid over een groot deel van Nederland:
 
 • Amersfoort
 • Apeldoorn
 • Arnhem
 • Assen & Zuid-Groningen
 • Gelderse Vallei
 • Groningen-Delfzijl
 • Kennemerland
 • Noordoost-Veluwe
 • Twente
 • Utrecht-Woudenberg-Leusden
 • Zuid-Friesland & Midden-Drenthe
 • Zwolle - Oost-Salland
 •  

  Enkele cijfers:

 • Circa 300 aangesloten gastouders
 • Circa 900 kinderen in de opvang
 • Circa 600 ouders die kiezen voor onze kinderopvang
 • Reeds vele duizenden kinderen opvang geboden

 • Eerste christelijke gastouderbureau

  De Herberg werd in 2006 opgericht door Trudy van Pijkeren, vanuit de behoefte en gebrek aan kleinschalige christelijke opvang. Zonder het in 2006 te beseffen, was daarmee het eerste landelijke christelijke gastouderbureau van Nederland geboren. De Herberg is door de jaren heen gegroeid naar een christelijk gastouderbureau met dertien vestigingen verspreid over Nederland. Begin 2019 is de Herberg een coƶperatie geworden.

  Beleidsvorming en de administratie worden centraal georganiseerd. Bemiddeling van gastouders en ouders en de begeleiding van gastouders vormt voor de bemiddelingsmedewerkers in de dagelijkse praktijk het leeuwendeel van het werk. Maar minstens zo belangrijk voor een goede opvangorganisatie is ook de administratie. Vanuit De Herberg wordt daar extra aandacht aan besteed.

   

  Continue groei en ontwikkeling

  Sinds 2006 is de kinderopvang enorm veranderd. De verschillende financieringsconstructies vanuit de overheid wijzigden inhoudelijk, maar ook financieel. Ook is het aanzien van gastouderopvang eerst gedaald en nu weer gestegen. Daarnaast speelt het economisch tij de sector parten. Te midden van deze turbulente ontwikkelingen is De Herberg altijd blijven groeien door focus te houden op de christelijke visie en te werken vanuit de kernwaarden professioneel kleinschalig, persoonlijk betrokken en pedagogische kwaliteit.

  Christelijke levensvisie

  Christelijke kinderopvangorganisatie De Herberg hoopt daarmee nog vele jaren een bijdrage te leveren aan de professionalisering van kinderopvang in Nederland als geheel en het uitdragen van een christelijke levensvisie in het bijzonder.

  Bel of mail voor meer informatie
  of als je een afspraak wilt maken.