Bel of mail mij terug!

Uw verzoek wordt gestuurd naar Christelijk Kindcentrum Zwolle.

Christelijk Kindcentrum in Zwolle

Kinderdagopvang Aquamarijn

In Zwolle wordt op locatie Aquamarijn kindgerichte kinderopvang geboden. Dit uit zich in aparte kleine groepen voor baby’s, dreumesen, peuters en schoolkinderen. We verwelkomen alle kinderen vanaf 12 weken tot 13 jaar. We werken nauw samen met de gereformeerde basisschool Aquamarijn aan de vorming van een integraal kindcentrum. 

 

Onze pedagogisch medewerkers - Klik op de foto voor meer informatie

Meer informatie

  • Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het team van Aquamarijn
  • Telefoonnummer: 038-4527638, vraag naar Heerco of Annemarie
  • E-mail: aquamarijn@cko-deherberg.nl
  • LRKP KDV: 199132501

Adres

  • Kindcentrum Aquamarijn
  • Turfmarkt 5
  • 8021 AA, Zwolle

Belangrijke links Persoonlijk betrokken

Wij hopen dat kinderen in onze kindcentra de liefde van God leren kennen en dat zij ook zelf vanuit die Liefde willen leven. Wij verwachten van onze medewerkers daarom dat zij de christelijke identiteit onderschrijven, uitdragen en die Liefde voorleven. We geloven dat het een van de pijlers vormt voor de persoonlijke betrokkenheid die we nastreven.

 Pedagogische kwaliteit

Op onze kindcentra bieden we aandacht, regelmaat en plezier. Wij kiezen voor kleinere groepen dan wettelijk is vastgelegd, zodat kinderen veel individuele aandacht kunnen krijgen. We kiezen voor vaste eet- en drinkmomenten en voldoende afwisseling tussen rust en activiteit. Kinderen ervaren zo zorg en veiligheid waardoor ze zich vrij ontwikkelen.

 Professioneel kleinschalig

Omdat we onze kindcentra bewust in nauwe samenwerking met scholen organiseren, kiezen we bewust voor een doelgroep die bij de school betrokken is. Het is daarmee ook een keuze voor een relatief kleine opvanglocatie. De samenwerking met de school en binnen onze organisatie als geheel, maakt de opvang tegelijk toch zeer professioneel van opzet.

Bel of mail voor meer informatie
of als je een afspraak wilt maken.