Bel of mail mij terug!

Uw verzoek wordt gestuurd naar Christelijk Kindcentrum Zwolle.

Christelijk Kindcentrum in Zwolle

Kinderdagopvang Aquamarijn

In Zwolle wordt op locatie Aquamarijn kindgerichte kinderopvang geboden. Dit uit zich in aparte kleine groepen voor baby’s, dreumesen, peuters en schoolkinderen. We verwelkomen alle kinderen vanaf 12 weken tot 13 jaar. We werken nauw samen met de gereformeerde basisschool Aquamarijn aan de vorming van een integraal kindcentrum. 

 

Onze pedagogisch medewerkers - Klik op de foto voor meer informatie
Vertrouwde omgeving
We bieden christelijke, liefdevolle zorg en inspiratie aan kinderen van nul tot vier jaar. De kinderen genieten, elk op hun eigen wijze. Bijbelse normen en waarden staan centraal binnen onze kinderopvang en we streven ernaar dat de kinderen zich veilig en geliefd voelen.De allerkleinsten (van 0 tot 2 jaar) zitten in de baby/dreumesgroep (Muizen), peuters spelen op de peutergroep (Vossen).
 
Buiten spelen
Buiten spelen vinden wij belangrijk! We zijn bezig om onze tuin nog leuker te maken voor de kinderen. Zo wordt buitenspelen niet alleen leuk, maar ook leerzaam. En wilt jouw kind lekker ravotten buiten, dat mag bij ons! Dus doe ze ’s ochtends vooral geen nieuwe kleren aan!
 
Samenwerking
De samenwerking met de school is merkbaar op verschillende manieren. We zijn één kindcentrum en vormen dus gezamenlijk een team. De lijntjes tussen de kinderopvang en school zijn kort. We streven erna om samen de thema’s te vormen voor het gehele jaar, zodat kinderen thuis het over één thema hebben. Voor de peuterplusgroep is de overgang van opvang naar school een kleine stap. We bereiden de kinderen voor op school. De kinderen oefenen het zitten in de kring en samen spelen.
 
Baby’s krijgen veel persoonlijke aandacht
Onze pedagogisch medewerkers kennen alle baby’tjes goed. We nemen de tijd om gezellig met ze te praten en samen te spelen. Er is veel contact met baby’tjes in taal, gebaren en natuurlijk lichamelijk contact. Dat zorgt voor veiligheid en het stimuleert de taalontwikkeling. Je kindje voelt zich hier snel thuis, daar zorgen wij voor.
 
Dreumesen bieden we geborgenheid en uitdaging
Terwijl de jongste baby’s genieten van de rust, gaan de dreumesen naar de naastliggende ruimte om te spelen. Met dezelfde vertrouwde gezichten om zich heen. We spelen in op de behoefte van elk kind en bieden afwisseling en uitdaging voor ze.
 
Voor peuters is er een eigen peutergroep
In deze groep worden allerlei leuke activiteiten aangeboden en ook in de verschillende speelhoeken spelen de peuters vaak. Hier bieden we activiteiten die passen bij hun ontwikkeling en krijgen zij de uitdaging die ze willen.  Peuters krijgen bij ons een rijke omgeving met materialen en werkjes aangeboden. Kinderen krijgen bij ons veel ruimte om zelf te kiezen waarmee ze willen spelen. Het ene kind dat aan het puzzelen is, zit naast een kind dat schelpen van verschillende vormen aan het sorteren is. Op maandag gaan we vaak naar de opa’s en oma’s. Zij wonen in het verzorgingstehuis van IJsselheem. Met de opa’s en oma’s gaan de kinderen kleuren, liedjes zingen of spelletjes spelen. Altijd feest!

 

 

Meer informatie

  • Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het team van Aquamarijn
  • Telefoonnummer: 038-4527638, vraag naar Heerco of Annemarie
  • E-mail: aquamarijn@christelijkekinderopvang.nl
  • LRKP KDV: 199132501

Adres

  • Kindcentrum Aquamarijn
  • Turfmarkt 5
  • 8021 AA, Zwolle

Belangrijke links Persoonlijk betrokken

Wij hopen dat kinderen in onze kindcentra de liefde van God leren kennen en dat zij ook zelf vanuit die Liefde willen leven. Wij verwachten van onze medewerkers daarom dat zij de christelijke identiteit onderschrijven, uitdragen en die Liefde voorleven. We geloven dat het een van de pijlers vormt voor de persoonlijke betrokkenheid die we nastreven.

 Pedagogische kwaliteit

Op onze kindcentra bieden we aandacht, regelmaat en plezier. Wij kiezen voor kleinere groepen dan wettelijk is vastgelegd, zodat kinderen veel individuele aandacht kunnen krijgen. We kiezen voor vaste eet- en drinkmomenten en voldoende afwisseling tussen rust en activiteit. Kinderen ervaren zo zorg en veiligheid waardoor ze zich vrij ontwikkelen.

 Professioneel kleinschalig

Omdat we onze kindcentra bewust in nauwe samenwerking met scholen organiseren, kiezen we bewust voor een doelgroep die bij de school betrokken is. Het is daarmee ook een keuze voor een relatief kleine opvanglocatie. De samenwerking met de school en binnen onze organisatie als geheel, maakt de opvang tegelijk toch zeer professioneel van opzet.

Bel of mail voor meer informatie
of als je een afspraak wilt maken.