Bel of mail mij terug!

Uw verzoek wordt gestuurd naar Christelijk Kindcentrum Meppel.

Christelijke Kindcentrum Meppel

Kinderdagopvang en peuterplusgroep Calvijnschool Meppel

Als kindcentrum bieden we kinderen een vertrouwde omgeving met vaste leidsters op elke groep. De kinderen van de BSO (buitenschoolse opvang) zijn in groepen ingedeeld met kinderen van verschillende leeftijden tussen 4 en 12 jaar. Het kinderdagverblijf heeft 1 verticale groep voor kinderen van 0-4 jaar. Onze opvanglocatie beschikt over twee BSO-ruimtes en een KDV-ruimte. We zijn gevestigd in een gebouw dat we delen met de school.
 
Onze pedagogisch medewerkers - Klik op de foto voor meer informatie

Buiten spelen 

Iedere dag gaan we met de kinderen naar buiten. Voor de allerkleinsten is er een omheinde speelplaats waar de kinderen kunnen spelen met zand, stenen en water, er groeien planten en gras en er zijn speelgoedauto's en kinderfietsjes om op te rijden. De kinderen die naar de BSO gaan, kunnen op het plein spelen in de zandbak, met fietsen en karren. Ook is er gelegenheid voor sport- en spelactiviteiten. We bieden een stimulerende omgeving, waarbinnen de kinderen spelen, elkaar ontmoeten en zichzelf ontwikkelen.
 
Christelijke identiteit 
Alle pedagogisch medewerkers staan achter de visie en werkwijze van De Herberg. We hebben hart voor kinderen. We willen ze de christelijke normen en waarden overdragen en Gods liefde laten ervaren. Met de kinderen wordt gebeden, we luisteren christelijke kindermuziek en we vieren de christelijke feesten.
 
Samenwerking 
We werken op verschillende manieren samen met de school. We delen gezamenlijke ruimtes en we spreken de leerkrachten bij het overdragen van school naar BSO. Wanneer de kinderen van het kinderdagverblijf 4 jaar worden en naar de Calvijnschool gaan, vindt er een overdracht plaats tussen de leidster van het kinderdagverblijf en de kleuterjuf. We werken geregeld samen met school tijdens feestdagen en met thema's onder andere.
 
Aandacht en plezier 
Naast onze kernwaarden en christelijke identiteit, vormen aandacht en plezier belangrijke uitgangspunten voor de christelijke dagopvang de Huyskamer. We bieden de kinderen structuur, onder andere door op gezette tijden te eten en te drinken en activiteiten aan te bieden. We hebben vaste groepen en vaste medewerkers, waarbij ieder kind tot zijn recht komt en met aandacht wordt benaderd. 

 

Meer informatie

  • U bent van harte welkom om op een van deze ochtenden eens een kijkje te nemen.
  • Team KDV Calvijnschool Meppel
  • E-mail: dehuyskamer@christelijkekinderopvang.nl
  • Telefoon: 06 19643063
  • LRKP KDV: 336694532

 

Adres

  • Wij zijn tijdelijk verhuisd, u kunt ons vanaf 1 maart vinden op:
  • Princes Marijkestraat 2
  • 7941 ET, Meppel

 

Belangrijke links

 

 Persoonlijk betrokken

Wij hopen dat kinderen in onze kindcentra de liefde van God leren kennen en dat zij ook zelf vanuit die Liefde willen leven. Wij verwachten van onze medewerkers daarom dat zij de christelijke identiteit onderschrijven, uitdragen en die Liefde voorleven. We geloven dat het een van de pijlers vormt voor de persoonlijke betrokkenheid die we nastreven.

 Pedagogische kwaliteit

Op onze kindcentra bieden we aandacht, regelmaat en plezier. Wij kiezen voor kleinere groepen dan wettelijk is vastgelegd, zodat kinderen veel individuele aandacht kunnen krijgen. We kiezen voor vaste eet- en drinkmomenten en voldoende afwisseling tussen rust en activiteit. Kinderen ervaren zo zorg en veiligheid waardoor ze zich vrij ontwikkelen.

 Professioneel kleinschalig

Omdat we onze kindcentra bewust in nauwe samenwerking met scholen organiseren, kiezen we bewust voor een doelgroep die bij de school betrokken is. Het is daarmee ook een keuze voor een relatief kleine opvanglocatie. De samenwerking met de school en binnen onze organisatie als geheel, maakt de opvang tegelijk toch zeer professioneel van opzet.

Bel of mail voor meer informatie
of als je een afspraak wilt maken.