Bel of mail mij terug!

Uw verzoek wordt gestuurd naar Christelijk Kindcentrum Heerenveen.

Christelijke Kindcentrum Heerenveen

Kinderdagopvang bij De Kameleon

Onze opvanglocatie is gevestigd in basisschool Futura, school met de bijbel. We beschikken over een ruimte in de basisschool. Er is 1 peutergroep voor kinderen van 2 tot 4 jaar. De groepen zijn maximaal 8 kinderen in omvang.
 
Spelen 
Er is een aparte ruimte voor peutergym (speellokaal). De kinderen beschikken over een eigen plein om buiten te spelen. Zo hebben ze een stimulerende omgeving, waarbinnen ze spelen, ontmoeten en zichzelf ontwikkelen.
 
Christelijke identiteit 
Alle pedagogisch medewerkers staan achter de visie en werkwijze van De Herberg. We hebben hart voor kinderen. We willen ze de christelijke normen en waarden overdragen en Gods liefde laten ervaren. Met de kinderen wordt gebeden, we luisteren christelijke kindermuziek en we vieren de christelijke feesten.
 
Samenwerking 
De samenwerking met de school is merkbaar op verschillende manieren, zoals in de keuze voor de boeken die we lezen. Vanuit onze gedeelde christelijke identiteit maken we daar bewuste keuzes in. Met de leerkrachten van de basisschool wordt samengewerkt.
 
Aandacht en plezier
Naast onze kernwaarden en christelijke identiteit, vormen aandacht en plezier belangrijke uitgangspunten voor de christelijke peuterplusgroep “de Kameleon”. Heel praktisch betekent dit dat we knutselen, kringactiviteiten doen en ook veel ruimte laten om lekker te spelen. Verder is er veel aandacht voor de emotionele en sociale ontwikkeling van ieder kind.
 
 

Meer informatie

U bent van harte welkom om op 1 van deze ochtenden eens een kijkje te nemen.

 

Adres

  • Beugel 201
  • 8447 AT Heerenveen

 

Belangrijke links

 Persoonlijk betrokken

Wij hopen dat kinderen in onze kindcentra de liefde van God leren kennen en dat zij ook zelf vanuit die Liefde willen leven. Wij verwachten van onze medewerkers daarom dat zij de christelijke identiteit onderschrijven, uitdragen en die Liefde voorleven. We geloven dat het een van de pijlers vormt voor de persoonlijke betrokkenheid die we nastreven.

 Pedagogische kwaliteit

Op onze kindcentra bieden we aandacht, regelmaat en plezier. Wij kiezen voor kleinere groepen dan wettelijk is vastgelegd, zodat kinderen veel individuele aandacht kunnen krijgen. We kiezen voor vaste eet- en drinkmomenten en voldoende afwisseling tussen rust en activiteit. Kinderen ervaren zo zorg en veiligheid waardoor ze zich vrij ontwikkelen.

 Professioneel kleinschalig

Omdat we onze kindcentra bewust in nauwe samenwerking met scholen organiseren, kiezen we bewust voor een doelgroep die bij de school betrokken is. Het is daarmee ook een keuze voor een relatief kleine opvanglocatie. De samenwerking met de school en binnen onze organisatie als geheel, maakt de opvang tegelijk toch zeer professioneel van opzet.

Bel of mail voor meer informatie
of als je een afspraak wilt maken.