Bel of mail mij terug!

Uw verzoek wordt gestuurd naar Christelijk Kindcentrum Ermelo.

Christelijk Kindcentrum Ermelo

Kinderdagopvang bij Kleurrijk 

We zijn een kleinschalige kinderopvang gevestigd in de Prins Bernhardschool te Ermelo. De school is gelegen in een rustige en groene wijk aan de rand van het dorp. Kleurrijk neemt in het gebouw twee lokalen in. Het lokaal aan de ontdektuin ligt heerlijk beschut en heeft een apart slaapgedeelte voor de kleintjes. Dit lokaal wordt dan ook alleen ingezet voor het kinderdagverblijf. Aan de kant van het schoolplein beschikken we over nog een ruim lokaal. Deze ruimte wordt gebruikt voor de peuterplusgroep en de buitenschoolse opvang. 
 
Onze pedagogisch medewerkers - Klik op de foto voor meer informatie
Buiten spelen
Beweging vinden we erg belangrijk. Het ruime plein biedt voldoende uitdaging. Zo vind je er een zandbak, speelhuisjes, schommels, glijbaan, voetbalveldje en een tafeltennistafel. Op Kleurrijk hebben we geen computers voor de kinderen. Wel veel knutselmateriaal, sportspullen, een ‘grote spelletjes kast’, een groot speelplein en creatieve en actieve juffen.
 
Christelijke identiteit
Kenmerkend voor ons team zijn de woorden creatief, actief, het kind centraal, eropuit, passie voor natuur en kind. Tot slot het meest belangrijke: we leven en werken vanuit de overtuiging dat wijzelf en ieder kind geliefd en gewild is door God, onze schepper. Onze godsdienst is niet beperkt tussen 8.30 en 9.00 maar leven we de hele dag door. Het zit verweven in alles wat we doen en wie we zijn.
 
Samen met verzorgingstehuis
We vinden het belangrijk om om te zien naar anderen. Niet alleen naar onze ‘Kleurrijk kinderen’ maar ook naar de mensen uit Ermelo. Als BSO  zijn we een unieke samenwerking aangegaan met een verzorgingstehuis uit het dorp. Eens in de twee weken gaan we met een klein groepje naar de ouderen om daar samen een activiteit te doen. Denk hierbij aan spelletjes spelen, samen schilderen, een sportieve activiteit of de kinderen hebben een dansje of toneelstukje bedacht en voeren dat op. De interactie tussen oud en jong blijft iets prachtigs om te zien. De kinderen gaan graag en komen altijd enthousiast terug. We zorgen ook voor een kindje ver weg, in Ethiopië. Daar woont ons compassion sponsorkindje. Ieder kwartaal maakt één van de groepen een tekening, een werkje of we sturen een klein cadeautje.
 
Aandacht en plezier
We zijn echt kleinschalig en werken met een klein team van 5 vaste medewerkers. Uw kind heeft altijd vaste gezichten op zijn of haar groep en dat maakt dat kinderen zich snel thuis voelen op Kleurrijk. De lijntjes zijn kort en er is tijd om met ouders en kinderen in gesprek te gaan. Het team is enthousiast en bouwt stevig door naar verdere professionalisering zonder hierbij de persoonlijke relaties uit het oog te verliezen. 
Op Kleurrijk staat uw kind een mooie tijd te wachten. Tijd voor inspanning en ontspanning. Een tijd van samen zingen, knuffelen, spelen, (Bijbel)lezen en ravotten. Voor alles is een tijd!
 
Voor specifieke informatie over de groepen verwijzen we u graag naar de werkplannen (zie onderaan de pagina).
 
Benieuwd wie we zijn? Kom eens langs we stellen ons graag aan u voor! 

 

Meer informatie

 Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het team Kleurrijk

 

Adres

  • Wiekslag 25
  • 3853 BG, Ermelo

 

Belangrijke links Persoonlijk betrokken

Wij hopen dat kinderen in onze kindcentra de liefde van God leren kennen en dat zij ook zelf vanuit die Liefde willen leven. Wij verwachten van onze medewerkers daarom dat zij de christelijke identiteit onderschrijven, uitdragen en die Liefde voorleven. We geloven dat het een van de pijlers vormt voor de persoonlijke betrokkenheid die we nastreven.

 Pedagogische kwaliteit

Op onze kindcentra bieden we aandacht, regelmaat en plezier. Wij kiezen voor kleinere groepen dan wettelijk is vastgelegd, zodat kinderen veel individuele aandacht kunnen krijgen. We kiezen voor vaste eet- en drinkmomenten en voldoende afwisseling tussen rust en activiteit. Kinderen ervaren zo zorg en veiligheid waardoor ze zich vrij ontwikkelen.

 Professioneel kleinschalig

Omdat we onze kindcentra bewust in nauwe samenwerking met scholen organiseren, kiezen we bewust voor een doelgroep die bij de school betrokken is. Het is daarmee ook een keuze voor een relatief kleine opvanglocatie. De samenwerking met de school en binnen onze organisatie als geheel, maakt de opvang tegelijk toch zeer professioneel van opzet.

Bel of mail voor meer informatie
of als je een afspraak wilt maken.