Bel of mail mij terug!

Uw verzoek wordt gestuurd naar Christelijk Kindcentrum Ede.

Christelijk kindcentrum Ede

Peuterplusgroep De Rots in Ede

Onze peuterplusgroep bevindt zich – net als onze BSO – in de gemeenschapsruimte van de Evangelische basisschool De Rots. Op de woensdag en de vrijdag zijn de peuters welkom. We zijn een nog groeiende groep en hebben maximaal plek voor 16 peuters.
 
Onze pedagogisch medewerkers - Klik op de foto voor meer informatie
Spelen 
We spelen met de peuters op het kleuterplein. Vaak zijn de kleuters dan net aan het opruimen of al naar binnen. We maken daar gebruik van kleuterspeelgoed, maar hebben ook onze eigen materialen speciaal voor deze groep.
 
Christelijke identiteit 
Alle pedagogisch medewerkers staan achter de visie en werkwijze van De Herberg. We hebben hart voor kinderen. We willen ze de christelijke normen en waarden overdragen en Gods liefde laten ervaren. Met de kinderen wordt gebeden, we luisteren christelijke kindermuziek en we vieren de christelijke feesten. We lezen elke dag voor uit de Peuterbijbel en maken hier vaak bijpassende werkjes bij.
 
Samenwerking 
De samenwerking met de school gebeurt op verschillende manieren. Zo hebben we een moment van overdracht als de peuters klaar zijn voor groep 1. Ook lopen we met deze peuters wel eens naar groep 1 zodat ze alvast kunnen zien in welke groep ze kunnen komen. We proberen ook met onze methodes aan te sluiten op de methodes die in de kleuterklassen gebruikt worden.
 
Aandacht en plezier 
Onze peutergroep is een plek waar de kinderen een veilige omgeving willen bieden. We zorgen voor structuur, maar proberen ook veel ruimte te maken voor de ontwikkeling van hun vrije spel en creativiteit. We willen de peuters veel leren. Tegelijkertijd vinden we het enorm belangrijk om ze vooral ook veel aandacht en plezier te geven.
 

 

Meer informatie

Mocht je interesse hebben, dan kun je contact opnemen met
derots@christelijkekinderopvang.nl

LRKP: 190330685
 

Adres

  • Apolstraat 1
  • 6717 BP, Ede
     

Belangrijke links

 Persoonlijk betrokken

Wij hopen dat kinderen in onze kindcentra de liefde van God leren kennen en dat zij ook zelf vanuit die Liefde willen leven. Wij verwachten van onze medewerkers daarom dat zij de christelijke identiteit onderschrijven, uitdragen en die Liefde voorleven. We geloven dat het een van de pijlers vormt voor de persoonlijke betrokkenheid die we nastreven.

 Pedagogische kwaliteit

Op onze kindcentra bieden we aandacht, regelmaat en plezier. Wij kiezen voor kleinere groepen dan wettelijk is vastgelegd, zodat kinderen veel individuele aandacht kunnen krijgen. We kiezen voor vaste eet- en drinkmomenten en voldoende afwisseling tussen rust en activiteit. Kinderen ervaren zo zorg en veiligheid waardoor ze zich vrij ontwikkelen.

 Professioneel kleinschalig

Omdat we onze kindcentra bewust in nauwe samenwerking met scholen organiseren, kiezen we bewust voor een doelgroep die bij de school betrokken is. Het is daarmee ook een keuze voor een relatief kleine opvanglocatie. De samenwerking met de school en binnen onze organisatie als geheel, maakt de opvang tegelijk toch zeer professioneel van opzet.

Bel of mail voor meer informatie
of als je een afspraak wilt maken.