In onze christelijke kinderdagverblijven en kindcentra staan we voor een kindgerichte en persoonlijke benadering. We bieden er een kleinschalige, huiselijke plek waar kinderen plezier maken en zichzelf kunnen zijn. Bijzonder is dat we deze vorm van kinderopvang altijd aanbieden in nauwe samenwerking met een school die aansluit bij onze visie.

 

Spelen en geliefd voelen 

Onze begeleiders bieden in onze kindcentra een plek van aandacht, waar kinderen zich geliefd voelen en gezien weten. Waar ze zich vrij ontwikkelen, elkaar ontmoeten en spelen. Een christelijke levensvisie voedt onze passie voor de zorg voor kinderen. Omdat we altijd een nauwe verbinding met christelijke scholen hebben, is de opvang er pal naast gesitueerd of in een ruimte in het schoolgebouw. We werken dan ook vanuit een integrale visie op de ontwikkeling van kinderen, de opvang en educatie.
 

Belangrijke links

Kijk hier voor onze algemeen klachtenbeleid

Kijk bij een van de vestigingen voor het pedagogisch werkplan en de tarieven ter plaatse.
 
 Persoonlijk betrokken

Wij hopen dat kinderen in onze kindcentra de liefde van God leren kennen en dat zij ook zelf vanuit die Liefde willen leven. Wij verwachten van onze medewerkers daarom dat zij de christelijke identiteit onderschrijven, uitdragen en die Liefde voorleven. We geloven dat het een van de pijlers vormt voor de persoonlijke betrokkenheid die we nastreven.

 Pedagogische kwaliteit

Op onze kindcentra bieden we aandacht, regelmaat en plezier. Wij kiezen voor kleinere groepen dan wettelijk is vastgelegd, zodat kinderen veel individuele aandacht kunnen krijgen. We kiezen voor vaste eet- en drinkmomenten en voldoende afwisseling tussen rust en activiteit. Kinderen ervaren zo zorg en veiligheid waardoor ze zich vrij ontwikkelen.

 Professioneel kleinschalig

Omdat we onze kindcentra bewust in nauwe samenwerking met scholen organiseren, kiezen we bewust voor een doelgroep die bij de school betrokken is. Het is daarmee ook een keuze voor een relatief kleine opvanglocatie. De samenwerking met de school en binnen onze organisatie als geheel, maakt de opvang tegelijk toch zeer professioneel van opzet.

Bel of mail voor meer informatie
of als je een afspraak wilt maken.