Zondag 15 maart 2020


Beste ouders en gastouders,

De persconferentie vandaag om 17:30 uur heeft meer duidelijkheid gegeven over het open blijven of sluiten van de kinderopvang, waar gastouderopvang onder valt.

Voor welke kinderen moeten gastouders opvang blijven bieden?
De maatregelen die gecommuniceerd zijn, zijn tot 6 april 2020 als volgt: de gastouder sluit de gastouderopvang voor alle kinderen wiens ouders géén cruciaal beroep hebben of in de vitale processen werken. Alléén kinderen waarvan beide ouders een cruciaal beroep hebben of in vitale processen werken mogen opgevangen worden door de gastouder.
Hier kun je de lijst zien van de cruciale en vitale beroepen.

 

Wanneer moet je als gastouder de opvang sluiten?
Als je opvang biedt aan kinderen waarvan ouders geen cruciaal/vitaal beroep uitoefenen, sluit je de opvang.
Biedt je opvang aan ouders met een cruciaal/vitaal beroep, maar ben jij zelf of je huisgenoten (partner/kinderen) verkouden, dan kun je geen opvang bieden. De maatregel van afgelopen donderdag is nog steeds van kracht. Ouders kunnen reserveopvang bij de Herberg vragen.

Betalingen
Vooralsnog is het niet helder of ouders die hun kinderen niet naar de gastouder mogen brengen, moeten blijven doorbetalen voor de opvang en of de kinderopvangtoeslag doorloopt. Wij begrijpen dat dit ontzettend onzekere tijden zijn voor jullie. Onze branche is ermee bezig om de financiële gevolgen voor iedereen zoveel mogelijk te beperken. Zo heeft de Branche Vereniging Ondernemers Kinderopvang (BVOK) een voorstel gedaan om de betalingsverplichting van zowel ouders als de overheid (de kinderopvangtoeslag) te laten bestaan. Hierdoor worden gastouders dan dus ook gewoon uitbetaald. Het idee hierachter is dat ook ouders die thuis moeten blijven doorbetaald worden en dit voorstel dus alle belanghebbenden dient. Let op: dit is een voorstel en hier moet nog duidelijkheid over komen. (Zie Persbericht BVOK: https://drive.google.com/open?id=1Pb_wq55ElTF_NJMJ8j5RVgxoXqKvIp46).

Fysieke afspraken met De Herberg
We begrijpen goed dat de genoemde maatregelen problemen kunnen geven voor ouders die niet in de cruciale of vitale beroepen werken. Echter, onthoud dat de maatregelen het algemeen belang van de maatschappij op het oog hebben: we moeten er nu samen voor zorgen dat we de verspreiding van het Coronavirus tegengaan. Dit betekent ook dat we elkaar niet meer risico moeten laten lopen dan nodig. Hierom zullen wij als gastouderbureau onze fysieke afspraken zoals risico-inventarisaties, kennismakingsgesprekken en koppelingsgesprekken van de komende weken afzeggen. Telefonische evaluaties en gesprekken kunnen wel gewoon doorgaan.

We proberen de maatregelen die de overheid heeft genomen zo helder mogelijk naar jullie te communiceren, maar we begrijpen het als er onduidelijkheden blijven en als bovenstaande informatie vragen oproept. Neem contact met ons op als je met vragen zit, maar weet dat wij ook niet meer kunnen aangeven dan de overheid heeft gecommuniceerd op dit moment.

Als laatste willen we jullie oproepen om te (blijven) bidden voor elkaar, de overheid, ons land en de wereld. God is sterker dan het virus en bij Hem mogen we ons veilig weten.

Bel of mail voor meer informatie
of als je een afspraak wilt maken.