Christelijk gastouderbureau Oost-Salland & Zuid-Drenthe

Onze eigen kinderen hebben een fijne plek bij een christelijke gastouder en dat gun ik andere ouders ook. Het is belangrijk dat kinderen goed opgevangen worden als wij, de ouders, aan het werk zijn. Ook vinden mijn man en ik het belangrijk dat de kinderen ook tijdens de opvang in een christelijke omgeving opgroeien.

In mijn werk in de regio Oost-Salland en Zuid-Drenthe heb ik veel gesprekken met ouders en gastouders en dat geeft me veel voldoening. Ik kan ze laten zien wat de mogelijkheden zijn om uiteindelijk een goede match te vinden tussen gastouder en ouder en kinderen.

Vanuit mijn studie maatschappelijk werk en dienstverlening leerde ik over de ontwikkeling van mensen en hun behoefte. Maar ook heel praktisch leerde ik organiseren en het uitzoeken van wet- en regelgeving. Ervaring en kennis die me nu heel goed van pas komen. Het aanbieden van christelijke gastouderopvang spreekt mijn overtuiging aan, maar het vraagt ook om praktisch inzicht en handelen.


 
Wilma Binnendijk
Wilma Binnendijk

Voor Meppel, Hoogeveen en Steenwijk:
Rosalie Jansen
Rosalie Jansen

Lees meer
 Persoonlijk betrokken

We staan in nauwe verbinding met de gastouder. We hebben veel contact en bezoeken hen ook regelmatig. Dan bespreken we de ontwikkeling van de kinderen, geven advies over omgaan met verschillende leeftijden in groepen en de inzet van spel en speelgoed. Onze bemiddelingsmedewerkers wonen in de regio en zijn lokaal actief en betrokken.

 Pedagogische kwaliteit

Elke regionale vestiging van ons gastouderbureau heeft een pedagogisch opgeleide professional die de bemiddeling en begeleiding van gastouders verzorgt. Door hun lokale en regionale aanwezigheid begrijpen ze de verschillende behoeften die er kunnen leven. Zowel van henzelf als van de gastouders vragen wij dat ze christen zijn.

 Professioneel kleinschalig

Christelijke kinderopvang De Herberg is ooit begonnen vanuit een persoonlijke wens voor kleinschalige, christelijke kinderopvang in de buurt. Gastouderopvang biedt daarvoor veel mogelijkheden. Sindsdien is De Herberg snel gegroeid. De ervaring die we sinds 2006 opdoen, maakt ons een professionele organisatie met kleinschalige kinderopvang.

Wil je kleinschalige opvang, rust, een vast gezicht en flexibiliteit, kies dan voor opvang via ons gastouderbureau voor Meppel, onderdeel van de vestiging Oost-Salland & Zuid-Drenthe van CGOB de Herberg. We hebben een groot en groeiend netwerk van christelijke gastouders in Meppel en omgeving (Nijeveen, Wanneperveen, Koekange, de Wijk). Vanuit onze ervaring met kleinschalige gastouderopvang willen we ook jouw kind een geborgen plek bieden.

 

Bemiddeling gastouders in Meppel

Het vinden van een passende gastouder in Meppel is ons dagelijks werk. Door onze ervaring weten we precies waar we op moeten letten bij de bemiddeling en we investeren daar ook veel tijd in. Het kan ook zijn dat je al een passende christelijke gastouder hebt gevonden. Ook dan kun je bij ons christelijk gastouderbureau voor Meppel terecht. Het gaat bij ons om meer dan alleen het vinden van een gastouder voor jou als vraagouder. Bij christelijke gastouderopvang in Meppel draait alles om persoonlijke betrokkenheid bij gastouder, ouder en kind, van de eerste maanden tot en met de basisschoolleeftijd.

 

Een eerste kindje

Misschien ben je in verwachting van je eerste kindje. De meeste ouders zoeken juist dan naar een gastouder via ons gastouderbureau voor Meppel. Het is best een spannend gevoel dat je jouw kindje straks naar de opvang brengt. Vertrouwen en regelmaat zijn dan erg belangrijk. Juist daarom kiezen ook steeds meer ouders voor christelijke gastouderopvang in Meppel. We investeren bovendien extra tijd in de eerste intake van aanstaande ouders. Maar we krijgen ook ouders die juist bij een tweede of derde kindje bij ons christelijk gastouderbureau voor Meppel aankloppen. Omdat ze net verhuisd zijn of omdat de manier waarop we ons werk doen ze aanspreekt. We bieden bemiddeling voor opvang bij de gastouder, wat het meest voor komt, maar ook bij de vraagouder thuis.

 

De pedagogische visie van ons gastouderbureau voor Meppel

Voor ons is het heel belangrijk om vanuit een pedagogische visie te werken. Daar hoort bij dat we onze christelijke gastouders in Meppel enkele keren per jaar bezoeken om zelf even te ervaren hoe het er thuis aan toe gaat. We spreken dan met de gastouder over de kinderen in de opvang, het omgaan met verschillende leeftijden, de ontwikkeling van kinderen, gedrag van kinderen, speelgoed en spelvormen. Bij een bezoek aan onze christelijke gastouders kijken we ook opnieuw naar de situatie in het huis, bijvoorbeeld om te zien of het kind veilig is gebleven. Als we door nieuwe inzichten of een veranderende situatie daar aanleiding toe zien, stellen we samen een actieplan op voor wijzigingen.

 

Begeleiding gastouders in Meppel

We organiseren intervisie voor de christelijke gastouders in Meppel. Ook zijn er thema-avonden, opleidingen en EHBO-herhalingscursussen. Op de thema-avonden zijn vraagouders en gastouders beiden welkom. Op deze avonden leren gastouders elkaar ook vaak kennen en ze kunnen er ervaringen uitwisselen. Met de opleidingen en EHBO-(herhalings)cursussen zorgen we dat de gastouders altijd gecertificeerd zijn en blijven. Naast deze praktische trainingen en avonden, kun je ook voor andere praktische zaken bij ons christelijk gastouderbureau voor Meppel terecht zoals de financiële administratie. Het biedt veel voordeel dat christelijke gastouderpvang Meppel onderdeel is van CGOB De Herberg, een landelijke organisatie die veel kennis en ervaring heeft opgebouwd en een hoge mate van professionaliteit heeft, ook als het gaat om de administratie.

 

Praktisch en stabiel

We willen je graag nog iets vertellen over de reden waarom duizenden ouders al voor christelijke gastouderopvang in Meppel kozen. De kleinschaligheid en persoonlijke betrokkenheid maken dat we goed in staat zijn een passende gastouder te vinden. Passend omdat het persoonlijk aansluit bij een christelijke visie op de opvoeding, maar ook uit praktisch oogpunt. We weten precies welke van onze christelijke gastouders in Meppel beschikbaar zijn en waar er nog plek is om kindjes op te vangen. Groot voordeel van opvang via gastouders is de stabiliteit. Je kindje wordt altijd door dezelfde persoon opgevangen en daar kun je ook makkelijk persoonlijke afspraken mee maken, van praktische aard en over de verzorging. Het kan voorkomen dat de gastouder ziek is en er niet direct een vervanger is. We helpen ook in die gevallen bij gastouderbureau Meppel van De Herberg om binnen ons netwerk direct op zoek te gaan naar een alternatief.

 

Christelijk gastouderbureau voor Meppel

We zijn onderdeel van de christelijke organisatie voor kinderopvang De Herberg dat sinds 2006 bestaat. Het is het eerste christelijk gastouderbureau van Nederland. Inmiddels hebben we gastouderbureaus in het hele land waaronder dus ook in Meppel. Wilma Binnendijk is manager van de vestiging Oost-Salland & Zuid-Drenthe, waar Meppel onder valt. Wilma heeft een passende hbo-opleiding afgerond. Door haar eigen zoektocht naar een gastouder voor haar eigen kinderen, raakte ze bekend met De Herberg. Toen door uitbreiding en groei een bemiddelingswerker en manager nodig was voor ons christelijk gastouderbureau voor Meppel, sloot dat precies aan bij haar wens om met haar vakkennis aan het werk te gaan binnen de gastouderopvang. Ze wilde bovendien dichter bij huis gaan werken, wat hierdoor mogelijk werd. Door de opvang voor haar eigen kinderen bij een gastouder in haar buurt, kan ze nu met een gerust hart ook voor jou een gastouder zoeken en begeleiden.

 

Geborgen en bevlogen

Onze gastouders en bemiddelingswerkers als Wilma werken altijd vanuit een christelijke bevlogenheid. Zo leven onze gastouders in Meppel de christelijke normen en waarden voor en ze dragen deze uit. We streven daarbij naar een geborgen plek voor alle kinderen, want we zijn ervan overtuigd dat we ook op die manier kunnen bijdragen aan een christelijke opvoeding. In de dagelijkse praktijk betekent dit ook het vieren van christelijke feestdagen bij de gastouders thuis. Veel vraagouders zijn christelijk of christelijk opgevoed, maar soms kiezen ouders ook voor ons omdat ze graag hun kindje iets van de christelijke normen en waarden willen meegeven zonder dat ze daar zelf heel bekend mee zijn.

 

Start nu met opvang bij ons christelijk gastouderbureau voor Meppel

Als je meer wilt weten, neem gerust contact op met onze vestiging Oost-Salland & Zuid-Drenthe van CGOB de Herberg voor ons christelijk gastouderbureau voor Meppel.

Wij zijn het christelijk gastouderbureau voor Meppel dat een geborgen plek biedt voor jouw kind!

 

Bel of mail voor meer informatie
of als je een afspraak wilt maken.