Bel of mail mij terug!

Uw verzoek wordt gestuurd naar Christelijk Kindcentrum Zwolle - Schatgraver.

Christelijk Kindcentrum in Zwolle

Kinderdagopvang op de Schatgraver

Over ons

Welkom, wat leuk dat u interesse heeft in onze opvang! Op basisschool de Schatgraver in Zwolle-Zuid vangen wij dagelijks kinderen op in de leeftijd van 12 weken tot 12 jaar. Dit doen wij met veel liefde en passie. Wij werken vanuit onze christelijke identiteit en willen hierin een voorbeeld zijn voor uw kind(eren).

Op de Schatgraver bieden wij kinderdagverblijf aan van 07:00 tot 18:30. Hebben wij dagelijks de peuterplus groep van 08:30-12:00 (woensdag 12:30) en bieden wij van 14:30 tot 18:30 buitenschoolse opvang aan (vrijdag vanaf 12:00).

 

Identiteit

Wij vinden huiselijkheid, plezier en vrijheid belangrijk. In de praktijk zorgen wij voor stabiliteit voor de kinderen door vaste groepen en vaste leidsters. Tijdens de buitenschoolse opvang zit uw kind met groepsmomenten in een kleinere groep met één van de vaste leidsters. De dagen verlopen volgens een vaste structuur waarin tussendoor genoeg vrijheid is voor de kinderen om activiteiten te ondernemen of even helemaal niets te doen. Wij bieden activiteiten voor de kinderen aan, voor de buitenschoolse opvang zijn deze optioneel voor het kind.

Als pedagogisch medewerkers vinden wij de eigenheid van het kind belangrijk en staan wij voor persoonlijk contact met het kind én de ouders. Het kind en zijn/haar behoeftes staat centraal. Daarbij werken wij vanuit de missie en visie van De Herberg.

Team
Kinderdagverblijf
Dana von Lindheim - den Hengst
Deline Los
Suzanne Wilms Floet-de Vries

Peuterplus groep en buitenschoolse opvang
Christine Sytsma
Miranda Veldkamp- Korenberg

Buitenschoolse opvang
Alberta Wittingen-van de Kamp
Wijnie Postema-Sonneveld
Marinke Remeijsen-Gerrits
 
Meer informatie 
Wilt u meer informatie ontvangen over locatie de Schatgraver dan kunt u bellen naar Heerco Riemer of een mail sturen naar deschatgraver@christelijkekinderopvang.nl.
Het staat u altijd vrij een van de pedagogisch medewerkers op locatie aan te spreken.
 
Adres 
Integraal Kind Centrum de Schatgraver
Van Houtenlaan 1A
8014 ZM Zwolle
038-4659165  
 
Belangrijke Links:
 Persoonlijk betrokken

Wij hopen dat kinderen in onze kindcentra de liefde van God leren kennen en dat zij ook zelf vanuit die Liefde willen leven. Wij verwachten van onze medewerkers daarom dat zij de christelijke identiteit onderschrijven, uitdragen en die Liefde voorleven. We geloven dat het een van de pijlers vormt voor de persoonlijke betrokkenheid die we nastreven.

 Pedagogische kwaliteit

Op onze kindcentra bieden we aandacht, regelmaat en plezier. Wij kiezen voor kleinere groepen dan wettelijk is vastgelegd, zodat kinderen veel individuele aandacht kunnen krijgen. We kiezen voor vaste eet- en drinkmomenten en voldoende afwisseling tussen rust en activiteit. Kinderen ervaren zo zorg en veiligheid waardoor ze zich vrij ontwikkelen.

 Professioneel kleinschalig

Omdat we onze kindcentra bewust in nauwe samenwerking met scholen organiseren, kiezen we bewust voor een doelgroep die bij de school betrokken is. Het is daarmee ook een keuze voor een relatief kleine opvanglocatie. De samenwerking met de school en binnen onze organisatie als geheel, maakt de opvang tegelijk toch zeer professioneel van opzet.

Bel of mail voor meer informatie
of als je een afspraak wilt maken.