Bel of mail mij terug!

Uw verzoek wordt gestuurd naar Christelijke BSO Meppel.

Christelijke BSO in Meppel

CBSO De Huyskamer in Meppel

Als kindcentrum bieden we kinderen een vertrouwde omgeving met vaste leidsters op elke groep. De kinderen van de BSO (buitenschoolse opvang) zijn in groepen ingedeeld met kinderen van dezelfde leeftijd in een groep. Onze opvanglocatie beschikt over twee BSO-ruimtes. We zijn gevestigd in een gebouw dat we delen met de school.
 
Onze pedagogisch medewerkers - Klik op de foto voor meer informatie
Buiten spelen 
Iedere dag gaan we met de kinderen naar buiten. Voor de allerkleinsten is er een omheinde speelplaats. De kinderen die naar de BSO gaan, kunnen op het plein spelen in de zandbak, met fietsen en karren. Ook is er gelegenheid voor sport en spelactiviteiten.  
We bieden een stimulerende omgeving, waarbinnen de kinderen spelen, ontmoeten en zichzelf ontwikkelen.
 
Christelijke identiteit 
Alle pedagogisch medewerkers staan achter de visie en werkwijze van De Herberg. We hebben hart voor kinderen. We willen ze de christelijke normen en waarden overdragen en Gods liefde laten ervaren. Met de kinderen wordt gebeden, we luisteren christelijke kindermuziek en we vieren de christelijke feesten.
 
Samenwerking 
We werken samen met school. We delen gezamenlijke ruimtes en spreken de leerkrachten bij het overdragen van school naar BSO.
 
Aandacht en plezier 
Naast onze kernwaarden en christelijke identiteit, vormen aandacht en plezier belangrijke uitgangspunten voor de christelijke dagopvang de Huyskamer. We bieden de kinderen structuur, door op gezette tijden te eten en te drinken en activiteiten aan te bieden. We hebben vaste groepen en vaste medewerkers, waarbij ieder kind tot zijn recht komt en met aandacht wordt benaderd. 

 

Meer informatie

Je kunt uiteraard vrijblijvend komen kijken of contact met ons opnemen:

 

Adres

  • Wij zijn tijdelijk verhuisd, u kunt ons vanaf 1 maart vinden op:
  • Prinses Marijkestraat 2
  • 7941ET, Meppel

 

Belangrijke links

 Persoonlijk betrokken

Wij hopen dat kinderen in onze kindcentra de liefde van God leren kennen en dat zij ook zelf vanuit die Liefde willen leven. Wij verwachten van onze medewerkers daarom dat zij de christelijke identiteit onderschrijven, uitdragen en die Liefde voorleven. We geloven dat het een van de pijlers vormt voor de persoonlijke betrokkenheid die we nastreven.

 Pedagogische kwaliteit

Op onze kindcentra bieden we aandacht, regelmaat en plezier. Wij kiezen voor kleinere groepen dan wettelijk is vastgelegd, zodat kinderen veel individuele aandacht kunnen krijgen. We kiezen voor vaste eet- en drinkmomenten en voldoende afwisseling tussen rust en activiteit. Kinderen ervaren zo zorg en veiligheid waardoor ze zich vrij ontwikkelen.

 Professioneel kleinschalig

Omdat we onze kindcentra bewust in nauwe samenwerking met scholen organiseren, kiezen we bewust voor een doelgroep die bij de school betrokken is. Het is daarmee ook een keuze voor een relatief kleine opvanglocatie. De samenwerking met de school en binnen onze organisatie als geheel, maakt de opvang tegelijk toch zeer professioneel van opzet.

Bel of mail voor meer informatie
of als je een afspraak wilt maken.