Bel of mail mij terug!

Uw verzoek wordt gestuurd naar Christelijke BSO Hattem.

Christelijke BSO in Hattem

BSO de Zaaier in Hattem

Onze buitenschoolse opvang is gevestigd in de gereformeerde basisschool De Zaaier. Wij maken gebruik van de diverse lokalen en ruimtes en het schoolplein die de school rijk is. De kinderen vormen samen één groep. De leeftijden variëren van 4 tot en met 13 jaar. De groep is maximaal 20 kinderen in omvang met standaard twee leidsters.
 
Onze pedagogisch medewerkers - Klik op de foto voor meer informatie
Spelen
In en rondom het lokaal bevinden zich allerlei hoeken waar kinderen kunnen spelen, ontdekken, knutselen en tot rust kunnen komen. Het gymlokaal kan worden gebruikt bij regenachtige dagen voor sportieve activiteiten. Wij stimuleren buiten spelen en hierin kan zowel gespeeld worden op het kleuterplein als op het grote plein. Het aanbieden van een vrijwillige activiteit iedere dag stimuleert de kinderen tot interactie met elkaar en met de leidster. Daarnaast leren ze spelenderwijs. Ze groeien en bloeien in hun eigen tempo en op hun eigen manier!
 
Christelijke identiteit 
Alle pedagogisch medewerkers staan achter de visie en werkwijze van De Herberg. We hebben hart voor kinderen. We willen ze de christelijke normen en waarden overdragen en Gods liefde laten ervaren. Met de kinderen wordt gebeden, we luisteren christelijke kindermuziek en we vieren de christelijke feesten. We sponsoren een kind in Kenia via Compassion en schrijven geregeld brieven met de kinderen of sturen tekeningen op.
 
Samenwerking 
De samenwerking met de school is op de achtergrond aanwezig. Er wordt thematisch samengewerkt met de kleuterklassen. Er is een goede overlegstructuur en indien het gegeven de situatie van een kind wenselijk is, vindt er overdracht plaats tussen de leraren van het kind en de pedagogisch medewerker.
 
Gezelligheid en eigenheid
Naast onze kernwaarden en christelijke identiteit, vinden we gezelligheid en plezier heel belangrijk. De buitenschoolse opvang vindt plaats op de vrije middag van de kinderen. Het uitgangspunt is dat ze binnen een vaste structuur volop mogen genieten, lachen en ontspannen. Daarnaast heeft ieder kind zijn of haar kwaliteiten en is het mede aan ons kinderen te laten stralen. Het is belangrijk dat kinderen zich zo vertrouwd voelen dat zij zichzelf kunnen zijn en zichzelf durven te laten zien.

 

Meer informatie

 

Adres

  • Dorpsweg 117
  • Hattem

 

Belangrijke links

 Persoonlijk betrokken

Wij hopen dat kinderen in onze kindcentra de liefde van God leren kennen en dat zij ook zelf vanuit die Liefde willen leven. Wij verwachten van onze medewerkers daarom dat zij de christelijke identiteit onderschrijven, uitdragen en die Liefde voorleven. We geloven dat het een van de pijlers vormt voor de persoonlijke betrokkenheid die we nastreven.

 Pedagogische kwaliteit

Op onze kindcentra bieden we aandacht, regelmaat en plezier. Wij kiezen voor kleinere groepen dan wettelijk is vastgelegd, zodat kinderen veel individuele aandacht kunnen krijgen. We kiezen voor vaste eet- en drinkmomenten en voldoende afwisseling tussen rust en activiteit. Kinderen ervaren zo zorg en veiligheid waardoor ze zich vrij ontwikkelen.

 Professioneel kleinschalig

Omdat we onze kindcentra bewust in nauwe samenwerking met scholen organiseren, kiezen we bewust voor een doelgroep die bij de school betrokken is. Het is daarmee ook een keuze voor een relatief kleine opvanglocatie. De samenwerking met de school en binnen onze organisatie als geheel, maakt de opvang tegelijk toch zeer professioneel van opzet.

Bel of mail voor meer informatie
of als je een afspraak wilt maken.