Bel of mail mij terug!

Uw verzoek wordt gestuurd naar Christelijke BSO Emmeloord.

Christelijke BSO in Emmeloord

BSO De Planthof

Onze opvanglocatie is gevestigd in de basisschool ”De Planthof”. We zijn hier eind september gestart met één groep. De groep heeft één klaslokaal tot haar beschikking en deze is helemaal hiervoor ingericht. De leeftijd is momenteel van 4 t/m 12 jaar.  Dit kan in de toekomst eventueel worden opgesplitst wanneer er nog een groep bij zou komen.
Buiten spelen 
De kinderen spelen op het schoolplein, dit is vertrouwd terrein voor hen. We hebben in het lokaal wat spullen voor het buitenspelen. We gaan minimaal 1 keer buiten spelen met de kinderen. Met lekker weer gaan we soms naar het park in de buurt. 
 
Christelijke identiteit 
Alle pedagogisch medewerkers staan achter de visie en werkwijze van De Herberg. We hebben hart voor kinderen. We willen ze de christelijke normen en waarden overdragen en Gods liefde laten ervaren. Met de kinderen wordt gebeden tijdens de lunch, we luisteren christelijke kindermuziek en we vieren de christelijke feesten.
 
Samenwerking 
De samenwerking met de school is merkbaar op verschillende manieren, zoals in de keuze voor de boeken die we lezen. Vanuit onze gedeelde christelijke identiteit maken we daar bewuste keuzes in. We sluiten aan bij de regels van de Kanjertraining die ook gebruikt worden op de school.
 
Aandacht en plezier 
Naast onze kernwaarden en christelijke identiteit, vormen aandacht en plezier belangrijke uitgangspunten voor de christelijke BSO De Planthof. Heel praktisch betekent dit dat we op vaste tijden eten en drinken en ook veel ruimte laten om lekker te spelen. We bieden de kinderen op de BSO regelmatig een activiteit aan​, maar deze activiteit is niet verplicht​. Dit kunnen hele verschillende activiteiten zijn, van een spel tot wat bakken of even naar het park.
 

 

Meer informatie

 Voor een oriënterend kijkje op onze BSO kun je contact opnemen met:

 

Adres

  • De Fjord 44
  • 8303 HL Emmeloord

 

Belangrijke links

 

 
 Persoonlijk betrokken

Wij hopen dat kinderen in onze kindcentra de liefde van God leren kennen en dat zij ook zelf vanuit die Liefde willen leven. Wij verwachten van onze medewerkers daarom dat zij de christelijke identiteit onderschrijven, uitdragen en die Liefde voorleven. We geloven dat het een van de pijlers vormt voor de persoonlijke betrokkenheid die we nastreven.

 Pedagogische kwaliteit

Op onze kindcentra bieden we aandacht, regelmaat en plezier. Wij kiezen voor kleinere groepen dan wettelijk is vastgelegd, zodat kinderen veel individuele aandacht kunnen krijgen. We kiezen voor vaste eet- en drinkmomenten en voldoende afwisseling tussen rust en activiteit. Kinderen ervaren zo zorg en veiligheid waardoor ze zich vrij ontwikkelen.

 Professioneel kleinschalig

Omdat we onze kindcentra bewust in nauwe samenwerking met scholen organiseren, kiezen we bewust voor een doelgroep die bij de school betrokken is. Het is daarmee ook een keuze voor een relatief kleine opvanglocatie. De samenwerking met de school en binnen onze organisatie als geheel, maakt de opvang tegelijk toch zeer professioneel van opzet.

Bel of mail voor meer informatie
of als je een afspraak wilt maken.