Bel of mail mij terug!

Uw verzoek wordt gestuurd naar Christelijke BSO Ede.

Christelijke BSO in Ede

Sport BSO de Rots

Onze BSO is gevestigd in de gemeenschapsruimte van de Evangelische basisschool De Rots. De kinderen kennen deze ruimte omdat ze hier onder schooltijd ook veel gebruik van kunnen maken. De groepsgrootte varieert van 15 kinderen tot 26 kinderen per dag. We kiezen er dan soms ook voor om vanwege de omvang de groep op te splitsen. 
 
Onze pedagogisch medewerkers - Klik op de foto voor meer informatie
Spelen 
Na schooltijd spelen de kinderen tot het fruitmoment op het middenbouwplein. Ze hebben er genoeg beweegruimte omdat er geen wachtende ouders staan. Na het fruitmoment spelen ze op het bovenbouwplein. Vanuit de BSO-ruimte is hier zicht op. De BSO beschikt over voldoende uitdagend buitenspeelgoed. Onze BSO wordt gekenmerkt door de combinatie met de sport-BSO die door Simeon de Kluijver gegeven wordt.
 
Christelijke identiteit 
Alle pedagogisch medewerkers staan achter de visie en werkwijze van De Herberg. We hebben hart voor kinderen. We willen ze de christelijke normen en waarden overdragen en Gods liefde laten ervaren. Met de kinderen wordt gebeden, we luisteren christelijke kindermuziek en we vieren de christelijke feesten. Als BSO hebben wij een sponsorkind waar we regelmatig iets voor knutselen. Zo – en op veel andere manieren – willen we de kinderen naastenliefde meegeven.
 
Samenwerking 
Als BSO hebben we korte lijnen met de school omdat we gebruik maken van de gemeenschapsruimte. Hierdoor zien we de leerkrachten veel en kunnen we makkelijk dingen overdragen. We vinden het belangrijk om een goede samenwerking te hebben om op deze manier zo goed mogelijk bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling van het kind.
 
Aandacht en plezier 
Wij vinden het belangrijk dat de kinderen zich gehoord en gezien voelen. Dit willen we bereiken door ze veel aandacht te geven. We streven naar een veilige omgeving waar een gezellige sfeer hangt.

 

 

Meer informatie

Heb je interesse? Neem dan contact op met het team van de Rots:

Adres

  • Apolstraat 1
  • 6717 BP, EDE

 

Belangrijke links

 Persoonlijk betrokken

Wij hopen dat kinderen in onze kindcentra de liefde van God leren kennen en dat zij ook zelf vanuit die Liefde willen leven. Wij verwachten van onze medewerkers daarom dat zij de christelijke identiteit onderschrijven, uitdragen en die Liefde voorleven. We geloven dat het een van de pijlers vormt voor de persoonlijke betrokkenheid die we nastreven.

 Pedagogische kwaliteit

Op onze kindcentra bieden we aandacht, regelmaat en plezier. Wij kiezen voor kleinere groepen dan wettelijk is vastgelegd, zodat kinderen veel individuele aandacht kunnen krijgen. We kiezen voor vaste eet- en drinkmomenten en voldoende afwisseling tussen rust en activiteit. Kinderen ervaren zo zorg en veiligheid waardoor ze zich vrij ontwikkelen.

 Professioneel kleinschalig

Omdat we onze kindcentra bewust in nauwe samenwerking met scholen organiseren, kiezen we bewust voor een doelgroep die bij de school betrokken is. Het is daarmee ook een keuze voor een relatief kleine opvanglocatie. De samenwerking met de school en binnen onze organisatie als geheel, maakt de opvang tegelijk toch zeer professioneel van opzet.

Bel of mail voor meer informatie
of als je een afspraak wilt maken.