Bel of mail mij terug!

Uw verzoek wordt gestuurd naar Christelijke BSO Deventer.

Christelijke BSO in Deventer

BSO De Olijfboom

Onze opvanglocatie beschikt over meerdere ruimtes in een eigen gebouw pal naast de Evangelische basisschool de Olijfboom. Samen vormen we het Evangelisch Kindcentrum De Olijfboom. De kinderen zijn in twee groepen verdeeld, de groep met de jongste kinderen van 4-7 jaar en de oudste groep met kinderen van 8-10 jaar. Per groep kunnen we maximaal 20 kinderen opvangen. Als kindcentrum bieden we kinderen jarenlang een vertrouwde omgeving, van dagopvang tot BSO.
 
Onze pedagogisch medewerkers - Klik op de foto voor meer informatie
Buiten spelen 
De kinderen spelen op het schoolplein, dit is vertrouwd terrein voor hen. We mogen hierbij ook gebruik maken van het speelgoed van school, bijvoorbeeld de steppen en fietsen. We gaan minimaal 1 keer buiten spelen met de kinderen. Met lekker weer gaan we soms naar het park in de buurt. 
 
Christelijke identiteit 
Alle pedagogisch medewerkers staan achter de visie en werkwijze van De Herberg. We hebben hart voor kinderen. We willen ze de christelijke normen en waarden overdragen en Gods liefde laten ervaren. Met de kinderen wordt gebeden, we luisteren christelijke kindermuziek en we vieren de christelijke feesten.
 
Samenwerking 
De samenwerking met de school is merkbaar op verschillende manieren, zoals in de keuze voor de boeken die we lezen. Vanuit onze gedeelde christelijke identiteit maken we daar bewuste keuzes in. Ook sluiten we aan bij de positieve benadering van de school, bijvoorbeeld door de aspecten van de Kanjertraining.
 
Aandacht en plezier 
Naast onze kernwaarden en christelijke identiteit, vormen aandacht en plezier belangrijke uitgangspunten voor de christelijke dagopvang op Evangelisch Kindcentrum De Olijfboom. Heel praktisch betekent dit dat we op vaste tijden eten en drinken en ook veel ruimte laten om lekker te spelen. We bieden de kinderen op de BSO elke dag een activiteit aan​, maar deze activiteit is niet verplicht​. Dit zijn activiteiten van​ een​ spel tot chocolade maken en sporten, van een experiment tot een mooie tekening maken.
 

 

Adres

Enkdwarsstraat 5 te Deventer.

 

Meer informatie

Heb je interesse? Dan kun je contact opnemen met het team van De Olijfboom

  • Telefoon: 06 - 19917379
  • deolijfboom@christelijkekinderopvang.nl
  • LRKP BSO: 248585034

 

Belangrijke links:

 Persoonlijk betrokken

Wij hopen dat kinderen in onze kindcentra de liefde van God leren kennen en dat zij ook zelf vanuit die Liefde willen leven. Wij verwachten van onze medewerkers daarom dat zij de christelijke identiteit onderschrijven, uitdragen en die Liefde voorleven. We geloven dat het een van de pijlers vormt voor de persoonlijke betrokkenheid die we nastreven.

 Pedagogische kwaliteit

Op onze kindcentra bieden we aandacht, regelmaat en plezier. Wij kiezen voor kleinere groepen dan wettelijk is vastgelegd, zodat kinderen veel individuele aandacht kunnen krijgen. We kiezen voor vaste eet- en drinkmomenten en voldoende afwisseling tussen rust en activiteit. Kinderen ervaren zo zorg en veiligheid waardoor ze zich vrij ontwikkelen.

 Professioneel kleinschalig

Omdat we onze kindcentra bewust in nauwe samenwerking met scholen organiseren, kiezen we bewust voor een doelgroep die bij de school betrokken is. Het is daarmee ook een keuze voor een relatief kleine opvanglocatie. De samenwerking met de school en binnen onze organisatie als geheel, maakt de opvang tegelijk toch zeer professioneel van opzet.

Bel of mail voor meer informatie
of als je een afspraak wilt maken.