Bel of mail mij terug!

Uw verzoek wordt gestuurd naar Christelijk Kindcentrum Hasselt.

BSO De Hoeksteen - Hasselt

BSO De Hoeksteen

 
Meer informatie zal z.s.m. volgen.
 

Meer informatie

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Heerco Riemer

E-mail: heercoriemer@christelijkekinderopvang.nl, Telefoon: 06-12615541

 

 

Adres

Burgemeester Malcorpslaan 101

8061 AJ Hasselt

 

Belangrijke links

Inspectierapport

Tarievenlijst BSO De Hoeksteen

 

 

 

 

 Persoonlijk betrokken

Wij hopen dat kinderen in onze kindcentra de liefde van God leren kennen en dat zij ook zelf vanuit die Liefde willen leven. Wij verwachten van onze medewerkers daarom dat zij de christelijke identiteit onderschrijven, uitdragen en die Liefde voorleven. We geloven dat het een van de pijlers vormt voor de persoonlijke betrokkenheid die we nastreven.

 Pedagogische kwaliteit

Op onze kindcentra bieden we aandacht, regelmaat en plezier. Wij kiezen voor kleinere groepen dan wettelijk is vastgelegd, zodat kinderen veel individuele aandacht kunnen krijgen. We kiezen voor vaste eet- en drinkmomenten en voldoende afwisseling tussen rust en activiteit. Kinderen ervaren zo zorg en veiligheid waardoor ze zich vrij ontwikkelen.

 Professioneel kleinschalig

Omdat we onze kindcentra bewust in nauwe samenwerking met scholen organiseren, kiezen we bewust voor een doelgroep die bij de school betrokken is. Het is daarmee ook een keuze voor een relatief kleine opvanglocatie. De samenwerking met de school en binnen onze organisatie als geheel, maakt de opvang tegelijk toch zeer professioneel van opzet.

Bel of mail voor meer informatie
of als je een afspraak wilt maken.