Bel of mail mij terug!

Uw verzoek wordt gestuurd naar Christelijke BSO Arnhem.

Christelijke BSO in Arnhem

In Arnhem bieden we op 2 locaties buitenschoolse opvang aan: in Arnhem Zuid zit BSO De Rank en in Arnhem Noord zit BSO 't Voorhuys. 

 

BSO 't Voorhuys in Arnhem

Onze buitenschoolse opvang is gevestigd in de Pieter Jongelingschool waarmee we twee lokalen delen. De kinderen zijn in twee groepen ingedeeld, namelijk ‘t Onderhuys voor kinderen van 4-6 jaar en ‘t Bovenhuys, voor kinderen van 7-12 jaar. De twee groepen zijn maximaal 20 kinderen in omvang.
 
Onze pedagogisch medewerkers - Klik op de foto voor meer informatie
Spelen 
De beide lokalen zijn op de verschillende leeftijden afgestemd. Zo beschikt ‘t Onderhuys over speelgoed wat gericht is op het jonge kind en zijn er in ‘t Bovenhuys veel gezelschapsspelletjes aanwezig. Bovendien beschikken de beide lokalen over een gezellige zithoek met kussens en banken waar heerlijk gerelaxt kan worden. Het gehele schoolplein hebben we na schooltijd tot onze beschikking, waarbij beide groepen gezamenlijk buitenspelen. Tevens bevindt zich achter het schoolplein een groot grasveld en een bos, waar heerlijk gespeeld kan worden. 
 
Christelijke identiteit 
Alle pedagogisch medewerkers staan achter de visie en werkwijze van De Herberg. We hebben hart voor kinderen. We willen ze de christelijke normen en waarden overdragen en Gods liefde laten ervaren. Met de kinderen wordt gebeden, we luisteren christelijke kindermuziek en we vieren de christelijke feesten.
 
Samenwerking 
Zoals eerder benoemd delen we twee lokalen met de Pieter Jongelingschool. Vanuit onze gedeelde christelijke identiteit, sluit de manier van werken op elkaar aan. We delen daarnaast het speelgoed en andere materialen. 
 
Aandacht en plezier 
Naast onze kernwaarden en christelijke identiteit, vormen aandacht en plezier belangrijke uitgangspunten voor onze christelijke BSO ‘t Voorhuys. We bieden een vaste structuur en maken vooral in de schoolvakanties leuke uitstapjes.
 

BSO De Rank in Arnhem

Onze buitenschoolse opvang is gevestigd in Evangelische Basisschool de Rank. We vangen de kinderen op in het kleuterlokaal van de Rank. We kunnen een deel van het lokaal afschermen van de rest van de klas, zodat we weer rust kunnen bieden. We hebben een bank en ook een hoge tafel, zodat kinderen van alle leeftijden zich bij ons welkom voelen. De kinderen hoeven de school niet uit om naar de BSO te komen. Maar we bieden ze wel volop de ruimte om lekker te spelen, zonder in een schoolse houding te zitten.
 
Spelen 
Buiten spelen vinden we heel belangrijk. We doen het elke BSO-dag het liefst een uur. We spelen lekker op het schoolplein of soms in het parkje ervoor en maken gebruik van het buitenspeelmateriaal van de school, aangevuld met eigen speelgoed. We doen ook graag een spel buiten of we sporten!
 
Christelijke identiteit 
Alle pedagogisch medewerkers staan achter de visie en werkwijze van De Herberg. We hebben hart voor kinderen. We willen ze de christelijke normen en waarden overdragen en Gods liefde laten ervaren. Met de kinderen wordt gebeden, we luisteren christelijke kindermuziek en we vieren de christelijke feesten.
 
Samenwerking 
De samenwerking met de school is merkbaar op verschillende manieren. Zo kan de juf of meester even binnen lopen om iets te vertellen over het kind, zodat we daar op de BSO rekening mee kunnen houden. Kinderen nemen van school ook vaak verhalen mee naar de BSO. We sluiten aan bij de christelijke identiteit van de school in hoe we reageren op die verhalen. We zorgen samen voor het lokaal, het speelgoed en de plantjes in de schooltuin.
 
Aandacht en plezier 
Op BSO de Rank luisteren we naar de kinderen. Kinderen hebben vaak zelf voorkeur voor activiteiten en doen graag voorstellen. Op de Rank doen we ons best de kinderen zoveel mogelijk tegemoet te komen in die voorstellen, zoals een (bord)spel met hen spelen, ze een theatershow laten opvoeren of knutselmateriaal kopen waar zij plezier in hebben. Kinderen mogen op de BSO ontspannen en wij ondersteunen ze daar zoveel mogelijk bij!
 
 

Meer informatie:

  • Mocht u nog vragen hebben, dan kun je contact opnemen met het team van 't Voorhuys
  • tvoorhuys@christelijkekinderopvang.nl
  • Tefoonnummer: 06-26968685
  • LRKP 't Voorhuys: 924802820
  • LRKP De Rank: 141988678

 

Belangrijke links: Persoonlijk betrokken

Wij hopen dat kinderen in onze kindcentra de liefde van God leren kennen en dat zij ook zelf vanuit die Liefde willen leven. Wij verwachten van onze medewerkers daarom dat zij de christelijke identiteit onderschrijven, uitdragen en die Liefde voorleven. We geloven dat het een van de pijlers vormt voor de persoonlijke betrokkenheid die we nastreven.

 Pedagogische kwaliteit

Op onze kindcentra bieden we aandacht, regelmaat en plezier. Wij kiezen voor kleinere groepen dan wettelijk is vastgelegd, zodat kinderen veel individuele aandacht kunnen krijgen. We kiezen voor vaste eet- en drinkmomenten en voldoende afwisseling tussen rust en activiteit. Kinderen ervaren zo zorg en veiligheid waardoor ze zich vrij ontwikkelen.

 Professioneel kleinschalig

Omdat we onze kindcentra bewust in nauwe samenwerking met scholen organiseren, kiezen we bewust voor een doelgroep die bij de school betrokken is. Het is daarmee ook een keuze voor een relatief kleine opvanglocatie. De samenwerking met de school en binnen onze organisatie als geheel, maakt de opvang tegelijk toch zeer professioneel van opzet.

Bel of mail voor meer informatie
of als je een afspraak wilt maken.