Neem contact met me op!

Het verzoek wordt gestuurd naar het hoofdkantoor van Christelijke Kinderopvang De Herberg.

Christelijke buitenschoolse opvang

Onze buitenschoolse opvang is uitdagend en tegelijkertijd huiselijk. We willen dat kinderen plezier hebben en zich emotioneel veilig voelen, dan ontwikkelen ze zich vanzelf. We willen hen hierin ondersteunen door hen verschillende activiteiten aan te reiken.

Op onze BSO locaties ziet u kinderen creatief bezig zijn met verschillende materialen, tuinieren, toneelspelen, muziek maken, meedoen aan bewegingsactiviteiten. We bieden ook rust aan kinderen, door structuur en hoekjes te creëren in de ruimtes. De vertrouwde medewerker drinkt met de kinderen een kopje thee op de bank om zo het gevoel van thuiskomen te geven.

 

Belangrijke links

Kijk hier voor onze algemene pedagogische visie
Kijk hier voor ons algemeen pedagogisch beleid

Kijk hier voor onze algemene klachtenbeleid

Selecteer een vestiging in het menu op deze pagina voor informatie over de pedagogisch werkplan ter plaatse.

 


 

 Persoonlijk betrokken

Wij hopen dat kinderen in onze kindcentra de liefde van God leren kennen en dat zij ook zelf vanuit die Liefde willen leven. Wij verwachten van onze medewerkers daarom dat zij de christelijke identiteit onderschrijven, uitdragen en die Liefde voorleven. We geloven dat het een van de pijlers vormt voor de persoonlijke betrokkenheid die we nastreven.

 Pedagogische kwaliteit

Op onze kindcentra bieden we aandacht, regelmaat en plezier. Wij kiezen voor kleinere groepen dan wettelijk is vastgelegd, zodat kinderen veel individuele aandacht kunnen krijgen. We kiezen voor vaste eet- en drinkmomenten en voldoende afwisseling tussen rust en activiteit. Kinderen ervaren zo zorg en veiligheid waardoor ze zich vrij ontwikkelen.

 Professioneel kleinschalig

Omdat we onze kindcentra bewust in nauwe samenwerking met scholen organiseren, kiezen we bewust voor een doelgroep die bij de school betrokken is. Het is daarmee ook een keuze voor een relatief kleine opvanglocatie. De samenwerking met de school en binnen onze organisatie als geheel, maakt de opvang tegelijk toch zeer professioneel van opzet.

Bel of mail voor meer informatie
of als je een afspraak wilt maken.